ES reikalingos tikslingesnės paramos aukoms paslaugos | NLIF

ES reikalingos tikslingesnės paramos aukoms paslaugos

Tinkamo masto tikslinga parama aukoms yra labai svarbi siekiant užtikrinti, kad nusikaltimų aukos turėtų galimybę siekti teisingumo dėl patirtų kančių ir kad būtų gerbiamos jų teisės. Penktadienį paskelbtame pirmajame išsamiame visoje Europos Sąjungoje aukoms teikiamų paslaugų vertinime, ES pagrindinių teisių agentūra (FRA) pažymi, kad, nepaisant teigiamų poslinkių, daugelis valstybių narių susiduria su nemenkais iššūkiais.

„Parama aukoms turi būti prieinama prieš baudžiamąjį procesą, per jį ir po jo; tai turi būti ne tik teisinė, bet ir psichologinė bei emocinė parama, – sako FRA direktorius Mortenas Kjaerumas. – Po dešimties mėnesių ES valstybės narės ES aukų direktyvą turi būti perkėlusios į nacionalinę teisę, ir dar teks daug nuveikti.“

Siekiant padėti užtikrinti veiksmingą paramą aukoms visoje ES, ataskaitoje FRA pateikia keletą pasiūlymų, pavyzdžiui, ES valstybės narės turi užtikrinti tikslinių paramos paslaugų teikimą specifinių poreikių turinčioms aukoms, pavyzdžiui, negalią turinčioms aukoms, seksualinio smurto aukoms arba nusikaltimo aukomis tapusiems neteisėtai šalyse esantiems migrantams. ES valstybės narės privalo laikytis Aukų direktyvoje nustatytų įpareigojimų atitinkamai rengti policijos pareigūnus ir teismo darbuotojus, taip pat skirti papildomų išteklių, kurių reikia šioms priemonėms įgyvendinti.

Kitas svarbus aspektas liečia biurokratines kliūtis, kurios turėtų būti pašalintos, kad teisinė pagalba būtų prieinama aukoms, kurios yra baudžiamojo proceso šalimi, lygiai kaip ji šiuo metu prieinama kaltinamiesiems. Siekdamos skatinti aukas pranešti apie nusikaltimus, ES valstybės narės turėtų užtikrinti, kad visos institucijos ir valstybės tarnybos (įskaitant sveikatos įstaigas), su kuriomis susisiekia aukos, nedelsdamos pateiktų informaciją apie paramą aukoms.

Plačiau skaitykite čia.

FRA pranešimas spaudai