Ar galima apriboti asmens naudojimąsi žmogaus teisėmis priklausomai nuo gebėjimų? | NLIF

Ar galima apriboti asmens naudojimąsi žmogaus teisėmis priklausomai nuo gebėjimų?

Kiekvienas žmogus gimdamas tampa teisės subjektu ir priklausomai nuo jo amžiaus ir valios gali naudotis savo teisėmis. Toks teisinis veiksnumas prarandamas žmogui mirus. Deja, iki šiol egzistuoja teisiniai institutai, kurie leidžia tam tikrais atvejais apriboti asmenų teisinį statusą. Įvairiose Europos teisės sistemose egzistuoja mechanizmai, kurie naudojami tais atvejais, kai asmenys su psichikos sutrikimais ar proto negalia laikomi „negalinčiais veikti savarankiškai ir/ar suvokti savo veiksmų ar jų pasekmių“. Tokiais atvejais iki šiol buvo dažniausiai naudojamos dvi teisinės priemonės – asmens pripažinimas visiškai neveiksniu ar ribotai veiksniu. Asmens pripažinimas neveiksniu yra procedūra, lemianti teisinio statuso pasikeitimą ir prilygstanti žmogaus, kaip asmens ir piliečio, eliminavimui iš visuomenės.

Neveiksniu pripažintas asmuo praranda daugelį savo prigimtinių ir pilietinių teisių, tarp jų teisę disponuoti savo turtu bei tvarkyti su juo susijusius reikalus, teisę į darbą, santuoką, teisę balsuoti, rinktis gyvenamąją vietą, taip pat teisę kreiptis į teismą bei daryti bet kokius netgi pačius elementariausius sprendimus savo gyvenime. Teismo paskirtas globėjas ir turto administratorius neapibrėžtam laikotarpiui tampa tokio asmens įstatyminiu atstovu, sprendžiančiu visus su neveiksniu pripažintu asmeniu ir jo turtu susijusius klausimus be specialaus pavedimo ar atitinkamos kontrolės. Šiais laikais toks žmogaus teisinis statusas atrodo atgyvenęs ir nebeatitinka šiuolaikinių teisės normų.

Ką reiškia asmeniui visiškas jo teisių apribojimas? Įsivaizduokite, jeigu kažkas kitas priimtų visus sprendimus už jus: galėtų nuspręsti jus bet kada išsiųsti gyventi kitur, neklausytų jūsų nuomonės, duotų jums medikamentus, neleistų jums dirbti ir gyventi savo gyvenimo, – toks pasaulis nėra išgalvotas, tai, deja, yra realybė, su kuria kasdien tenka susidurti daugybei žmonių pasaulyje.

Plačiau skaitykite čia.