Ar darbo vietos paruoštos žmonėms su negalia? | NLIF

Ar darbo vietos paruoštos žmonėms su negalia?

Ar asmuo gali kreiptis kur nors, kai diskriminuojamas yra ne dėl savo negalios, o dėl asociatyvios negalios, pvz. vaiko, kurį prižiūri negalios? Ar negalia gali būti laikoma bet kuri liga?

Europos Sąjungoje nėra vieningo termino, kas yra draudimas diskriminuoti dėl negalios. Šiame straipsnyje pžvelgiamos Europos Teisingumo Teismo bylos, kuriose aiškinamas ES direktyvų, reglamentuojančių diskriminacijos draudimą užimtumo srityje, turinys. Direktyvos yra perkeltos į Lietuvos teisę, todėl jų interpretacija yra privaloma Lietuvai.

Profsąjungos ir/ar žmonių su negalia interesus atstovaujančios organizacijos galėtų būti pirmosios Lietuvoje, kurios inicijuotų tokias strategines bylas arba skundus Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai, siekiant geresnės apsaugos nuo diskriminacijos.

Kas yra negalia?  

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą, įsigaliojusį 2005 m. liepos 1 d.: „Neįgalumas – dėl asmens kūno sandaros ir funkcijų sutrikimo bei nepalankių aplinkos veiksnių sąveikos atsiradęs ilgalaikis sveikatos būklės pablogėjimas, dalyvavimo visuomenės gyvenime ir veiklos galimybių sumažėjimas”. Tačiau šis įstatymas neapibrėžia kiekvieno atvejo, kada asmuo gali pasinaudoti įstatymo teikiama apsauga nuo diskriminacijos.

Europos Sąjungos lygiu reikšminga byla buvo Chacon Navas prieš Eures Colectividades (pareiškimo Nr. C-13/05), kurią teko nagrinėti Ispanijos teismams. Ji iš esmės nustatė vieningą negalios apibrėžimą, kaip minimalų standartą, kuris turi būti taikomas visoje ES. Visgi kai kurios valstybės turi platesnį negalios apibrėžimą.

Plačiau skaitykite čia.