Ministras Pirmininkas susitiko su Tautinių bendrijų tarybos nariais | NLIF

Ministras Pirmininkas susitiko su Tautinių bendrijų tarybos nariais

Sausio 8 d. Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius Tautinių bendrijų namuose susitiko su Tautinių bendrijų tarybos nariais. Susitikimo metu aptarti aktualūs tautinių bendrijų gyvenimo, veiklos klausimai.

Vyriausybės vadovas informavo, kad nuo šių metų liepos 1 d. pradeda veikti Tautinių mažumų departamentas. „Jis rūpinsis etnopolitikos formavimu ir įgyvendinimu, taip pat projektų įgyvendinimu. Šis mūsų sprendimas, neabejoju, taip pat prisidės prie tautinių bendrijų interesų ir poreikių tenkinimo, tautinio tapatumo išsaugojimo. Departamentas padės tautinių bendrijų atstovams visapusiškai dalyvauti šalies visuomeniniame, politiniame ir kultūriniame gyvenime, ugdyti jų pilietiškumą, toleranciją, nepakantumą tautinės nesantaikos kurstymui“, – sakė Ministras Pirmininkas.

A. Butkevičius pažymėjo, kad tautinių mažumų atstovai yra labai aktyvūs ir patys taip pat aktyviai dalyvauja sprendžiant jiems rūpimus klausimus. Kaip teigė Premjeras, Lietuva gali didžiuotis, jog turi didžiausią Europoje tautinių mažumų mokyklų skaičių – per 70 mokyklų lenkų mokomąja kalba, per 50 – rusų mokomąja kalba.

Susitikime sutarta, kad tautinių mažumų teises Lietuvoje užtikrina Konstitucija, įvairūs įstatymai ir tarptautinės teisės aktai, tarp jų – Europos Tarybos Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencija, kurią Lietuva yra ratifikavusi. Tačiau reikalingas ir Tautinių mažumų įstatymas. Jo projektą, pasak Premjero, Seimas turi svarstyti pavasario sesijoje.

Plačiau skaitykite čia.