Asociacija LGL pasirašė bendrą laišką JAV prezidentui B. Obamai | NLIF

Asociacija LGL pasirašė bendrą laišką JAV prezidentui B. Obamai

2014 metų gruodį LGBT* asmenų teisių aktyvistai iš visų pasaulio regionų pasirašė ir išsiuntė bendrą laišką JAV prezidentui Barackui Obamai. 24 pirmaujančių pasaulio LGBT* teisių organizacijų, tarp jų ir asociacijos LGL, atstovai šiuo laišku paragino JAV politinį lyderį aktyviai prisidėti prie bendrų pastangų siekiant teisingumo ir lygybės.

Pripažindami svarią B. Obamos paramą LGBT* bendruomenei, aktyvistai kartu išreiškė kritišką poziciją dėl nenuoseklios prezidento administracijos reakcijos į pastaruoju metu įvairiose pasaulio šalyse svarstomus bei priimtus LGBT* asmenų teises varžančius teisės aktus. Pabrėždami JAV prezidento administracijos vykdomos politikos nenuoseklumą, LGBT* organizacijų atstovai sutartinai klausė: „Kaip galime būti tikri, kad Jungtinės Valstijos iš tiesų kartu kovos už mūsų teises?“

Laiško siuntėjai pripažino, kad atsakas į skirtingose pasaulio valstybėse priimtus žalingus įstatymus turi atitikti kiekvienos šalies kontekstą ir negali būti identiškas. Vis dėlto, kreipimąsi pasirašę LGBT* asmenų teisių aktyvistai paragino Jungtines Valstijas aktyviau reaguoti į bet kurioje pasaulio valstybėje priimamus naujus įstatymus ar vykdomas nacionalines politikas, kuriomis pažeidžiamos pagrindinės LGBT* piliečių teisės.

Su laiško turiniu anglų kalba galite susipažinti čia.