Akimirkos iš NLĮF spaudos konferencijos | NLIF

Akimirkos iš NLĮF spaudos konferencijos

Š. m. gruodžio 19 dieną Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas (NLĮF), vienijantis nevyriausybines organizacijas, atstovaujančias diskriminacijos atžvilgiu pažeidžiamas gyventojų grupes, organizavo spaudos konferenciją „Bendradarbiavimas siekiant žmogaus teisių ir lygių galimybių apsaugos Lietuvoje“, kurioje visuomenei pristatė naujausias Forumo veiklas ir išreiškė tvirtą poziciją ragindamas priimti Europos Komisijos siūlymą dėl Tarybos direktyvos, kuria įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principas.

Konferencijos metu Forumo atstovai pristatė š. m. spalį pradėtą įgyvendinti projektą „NLĮF tvarios plėtros stiprinimas“, kurio tikslas – stiprinti bendradarbiavimą išreiškiant tvirtą bei vieningą žmogaus teisių ir nediskriminavimo srityje dirbančių nevyriausybinių organizacijų balsą dalyvaujant politikos formavimo bei sprendimų priėmimo procesuose.


grants_logoSpaudos konferencija – Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo NVO Programos Lietuvoje remiamo projekto “Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo (NLĮF) tvarios plėtros stiprinimas” dalis.

EU-progress_smallRenginys organizuotas įgyvendinant Europos Sąjungos užimtumo ir socialinio solidarumo programos (PROGRESS) remiamą projektą „CODE: Coming out for Diversity and Equality”.

Spaudos konferencijos rėmėjas:

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijawww.socmin.lt