Seimas priėmė Rezoliuciją dėl baudžiamosios atsakomybės už seksualinių paslaugų pirkimą | NLIF

Seimas priėmė Rezoliuciją dėl baudžiamosios atsakomybės už seksualinių paslaugų pirkimą

2014 m. gruodžio 16 d., Lietuvos Respublikos Seimas dar kartą svarstė bei posėdyje dalyvavusių Seimo narių dauguma priėmė Seimo narės Vincės Vaidevutės Margevičienės inicijuotą Rezoliuciją „DĖL BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS UŽ SEKSUALINIŲ PASLAUGŲ PIRKIMĄ“ (2014 m. birželio 23 d. Nr. XIIP-1963).

Rezoliucija Lietuvos Respublikos Vyriausybei siūloma:

  • pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti 1949 m. Jungtinių Tautų Konvenciją dėl kovos su žmonių prekyba ir trečiųjų asmenų išnaudojimu prostitucijos tikslams;
  • teikti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso pataisas, numatančias atsakomybę už prostitucijos, pornografijos ar kitų seksualinio išnaudojimo formų paslaugų pirkimą;
  • teikti Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodekso 182 (1) straipsnio pataisas dėl administracinės atsakomybės panaikinimo už vertimąsi prostitucija;
  • sudaryti tarpžinybinę darbo grupę resocializacijos, reabilitacijos ir reintegracijos programai parengti seksualinių paslaugų teikėjoms (teikėjams).

Rezoliucija sulaukė tiek šalies, tiek tarptautinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų, tokių kaip Švedijos ambasados Lietuvoje bei ambasadorės Cecilijos Rutstriom-Ruin (Cecilia Ruthström-Ruin), Amerikos Ambasados Lietuvoje atsakingų atstovų palaikymo bei pritarimo.

Rezoliucijos priėmimas yra reikšmingas žingsnis šalies istorijoje, pripažįstantis naudojamos prievartos prieš asmenį netoleravimą bei pagarbą žmogaus orumui, padėsiantis užtikrinti prostitucijoje esančių asmenų apsaugą bei reikiamą pagalbą.

Plačiau skaitykite čia.