Konferencijoje Briuselyje – naujas impulsas prieš LGBT* asmenų diskriminavimą | NLIF

Konferencijoje Briuselyje – naujas impulsas prieš LGBT* asmenų diskriminavimą

2014 metų spalio 28 dieną Europos Sąjungos Tarybos būstinėje Briuselyje vykstančios konferencijos dėmesio centre – LGBT* asmenų žmogaus teisių apsauga. Siekiant sustiprinti Europos Sąjungos institucijų pastangas įveikti diskriminaciją ir priešiškumą LGBT* žmonių atžvilgiu, pirmą kartą Italijos pirmininkavimo ES Tarybai istorijoje organizuojamas specialus susitikimas, praneša ES pagrindinių teisių agentūra (FRA).

„Europos Sąjunga turi aiškią atsakomybę skatinti lygybę, pagarbą bei toleranciją visiems, įskaitant ir LGBT* asmenis“, – sakė Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos narys Ivanas Scalfarotto. „Šia svarbia konferencija Italija nori pabrėžti savo įsipareigojimą kartu su ES partneriais siekti LGBT* asmenų lygybės ir kurti visus įtraukiančią visuomenę.“

„Per daug ir per dažnai LGBT* žmonės susiduria su diskriminacija ir priešiškumu vien todėl, kad siekia būti savimi“,  – apgailestavo ES Pagrindinių teisių agentūros (PTA) direktorius Mortenas Kjaerumas. „Aplinkybės keičiasi, ir daugelyje šalių narių pastebimi teigiami impulsai. Turime tai išnaudoti. Pareigas pradėjus eiti naujai išrinktam Europos Parlamentui ir Europos Komisijai, metas į ES darbotvarkę vėl įtraukti lygybę ir nediskriminavimą.“

Siekdama šių tikslų, ES Tarybai pirmininkaujanti Italija, kartu su PTA bei ES Tarybos generaliniu sekretoriatu, ES Tarybos būstinėje Briuselyje rengia konferenciją „Įveikti diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės: tolesni ES ir valstybių narių politikos formavimo žingsniai“ (angl. Tackling sexual orientation and gender identity discrimination: next steps in EU and Member State policy making).

Šia konferencija siekiama skatinti tolesnį politinių priemonių vystymą sprendžiant žmogaus teisių iššūkius, su kuriais kasdieniame gyvenime susiduria LGBT* asmenys – priešiškumą, neapykantos nusikaltimus, diskriminaciją bei patyčias. Konferencijos svarbą dar labiau pabrėžia PTA atlikta LGBT* asmenų Europoje apklausa, kuri atskleidė diskriminacijos bei neapykantos nusikaltimų Europos visuomenėse mastą.

Plačiau skaitykite čia.