TBN vyko tautinių bendrijų NVO lyderių mokomasis seminaras | NLIF

TBN vyko tautinių bendrijų NVO lyderių mokomasis seminaras

Spalio 24 d. Tautinių bendrijų namuose organizuotas šalies tautinių bendrijų NVO lyderių mokomasis seminaras. Seminare dalyvavo tautinių bendrijų nevyriausybinių organizacijų lyderiai bei atstovai iš Alytaus, Klaipėdos, Vilniaus.

Seminaro metu informaciją apie galimybes gauti paramą iš LR Kultūros ministerijos pagal programą „Tautinių mažumų integracija į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatumą“ pateikė Rasa Paliukienė, ministerijos Tautinių mažumų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė.

Antrojoje seminaro dalyje pranešimą „Tarpkultūrinė komunikacija ir kultūrų dialogas: pilietiškumo ugdymo(si) aspektu“ skaitė Lietuvos edukologijos universiteto lektorė, Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos valdybos narė dr. Eglė Kvieskaitė-Celiešėnė. Prelegentė išradingai ir kūrybingai įtraukė į pokalbį visus seminaro dalyvius.

Mokomasis seminaras – tradicinis renginys, organizuojamas remiant LR Kultūros ministerijai.

Plačiau skaitykite čia.