Naujai išrinkta Europos Komisija įsipareigojo dirbti dėl žmogaus teisių Europos Sąjungoje | NLIF

Naujai išrinkta Europos Komisija įsipareigojo dirbti dėl žmogaus teisių Europos Sąjungoje

Šiandien Europos Parlamentas išrinko naują Europos Komisijos pirmininką Jean-Claude‘ą Juncker‘į, kartu patvirtindamas jo būsimą komandą. Per debatus dėl šios pozicijos vadinamoji Juncker‘io Komisija stipriai pasisakė už pažeidžiamiausių visuomenės grupių teises.

Būsimieji Europos Komisijos pirmininko pavaduotojai pabrėžė būtinybę imtis teisinių priemonių ginant pažeidžiamiausias visuomenės grupes. Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas Fransas Timmermansas, atsakingas už teisės viršenybės ir Pagrindinių teisių chartijos klausimus, sakė: “Europoje tiek daug įvairovės, o mes visada norime ką nors kaltinti: žydus, musulmonus, krikščionis, homoseksualus, moteris, čigonus. Europos civilizacija triumfuos įveikusi šias nuostatas ir sukūrusi teisinę sistemą, kurios pagalba mes kontroliuosime šį procesą.”

Būsimoji Pirmininko pavaduotoja bei vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Federica Mogherini pabrėžė būtinybę užtikrinti etninių ir seksualinių mažumų teises.

Asociacija LGL viliasi, kad Europos Komisaro pareigas sveikatos srityje eisiantis Vytenis Andriukaitis, pritaręs LBGT* teisių užtikrinimui ir nediskriminavimui sveikatos klausimais, taip pat prisidės prie LGBT* asmenų padėties Europoje gerinimo.

Plačiau skaitykite čia.