TBN kviečia partnerius į keitimosi patirtimi dirbtuves „Etninė priklausomybė ir patirtis“ | NLIF

TBN kviečia partnerius į keitimosi patirtimi dirbtuves „Etninė priklausomybė ir patirtis“

Lapkričio 14 dieną organizacija “Tautinių bendrijų namai” kviečia Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo (NLĮF) narių atstovus į keitimosi patirtimi dirbtuves, kuriose bus pristatoma geroji patirtis siekiant sudaryti sąlygas šalies tautinių mažumų bei imigrantų kultūrinės ir socialinės integracijos srityse. Renginys – septynių keitimosi patirtimi dirbtuvių ciklo, skirtų keistis gerąja praktika ir žiniomis tarp NLĮF partnerių, dalis. Keitimosi patirtimi dirbtuvėse “Tautinių bendrijų namai” supažindins partnerių organizacijas su savo darbo specifika, problemomis bei pagrindiniais iššūkiais. “Tautinių bendrijų namų” atstovai partneriams pristatys vieną pagrindinių savo veiklų visuomenės švietimo srityje: valstybinės lietuvių kalbos kursus bei leidinius apie Lietuvoje gyvenančias tautines grupes. Per 40 tautinių mažumų savimonę ir kultūrą ugdančių organizacijų vienijantys “Tautinių bendrijų namai” tikisi, kad keitimosi patirtimi dirbtuvės paskatins partnerius diskutuoti visiems aktualiais žmogaus teisių klausimais.

Keitimosi partitimi dirbtuvių programa:

9:00 – 9:30 Registracija

9:30 – 11:00 Alvida Gedaminskienė (“Tautinių bendrijų namų” direktorė) – “Tautinės mažumos Lietuvoje: padėtis ir perspektyvos”

11:00 – 11:30  Kavos pertrauka

11:30 – 13:00 Vilius Mikulėnas (“Tautinių bendrijų namų“ projektų vadovas) – “Tarpetninė komunikacija”

13:00 – 13:30 Kavos pertrauka

13:30 – 16:00 Vilius Mikulėnas (“Tautinių bendrijų namų“ projektų vadovas) – “Kultūrinių reiškinių įtaka NLĮF strategijai”

eea_grants_logoRenginys organizuojamas pagal Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo NVO Programos Lietuvoje remiamą projektą “Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo (NLĮF) tvarios plėtros stiprinimas”.

Numatoma renginio trukmė – 7 val. su kavos pertraukomis.