LNF pradėjo įgyvendinti projektą „NE(galia) vs GAL(ia) neįgaliųjų TEISIŲ UŽTIKRINIMUI“ | NLIF

LNF pradėjo įgyvendinti projektą „NE(galia) vs GAL(ia) neįgaliųjų TEISIŲ UŽTIKRINIMUI“

„NE(galia) vs GAL(ia) neįgaliųjų TEISIŲ UŽTIKRINIMUI“ – 18 mėnesių (2014 m. rugsėjis – 2016 m. vasaris) trukmės projektas, remiamas „Europos Ekonominės Erdvės finansinių mechanizmų NVO Programos Lietuvoje 2009-2014“.

Pirmoji pagal projekto uždavinius įgyvendinta veikla – tarptautinės patirties sklaidos mokymai, skirti šalies žmonių su negalia organizacijų atstovams. Mokymų tikslas – pristatyti Neįgaliųjų teisių konvencijos stebėsenos ir kontrolės mechanizmų ir alternatyviųjų (šešėlinių) ataskaitų rengimo organizavimą. LNF Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje alternatyviąją (šešėlinę) ataskaitą ketina parengti ir išleisti 2015 m. balandį.

Rugsėjo 29-30 dienomis vyko asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ projekto „NE(galia) vs GAL(ia) neįgaliųjų TEISIŲ UŽTIKRINIMUI“ pirmieji tarptautinės patirties sklaidos mokymai, skirti šalies žmonių su negalia organizacijų atstovams. Mokymų tikslas – pristatyti Neįgaliųjų teisių konvencijos (toliau – Konvencijos) stebėsenos ir kontrolės mechanizmų ir alternatyviųjų (šešėlinių) ataskaitų rengimo organizavimą.

Mokymų lektorėmis buvo pakviestos Europos savarankiško gyvenimo bendruomenėje tinklo vadovė Jamie Bolling ir Austrijos neįgaliųjų forumo tarptautinių ryšių skyriaus projektų vadovė Christina Wurzinger. Specialistės atstovauja organizacijas, rengusias ir teikusias adekvačias alternatyviąsias (šešėlines) ataskaitas Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetui.

Plačiau skaitykite čia.