LNF organizuoja mokymų ciklą apie žmogaus teisių pažeidimų stebėseną | NLIF

LNF organizuoja mokymų ciklą apie žmogaus teisių pažeidimų stebėseną

Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ organizuoja mokymų ciklą Lietuvos regionuose apie žmogaus teisių pažeidimų stebėseną, diskriminacijos atvejų įvairiais pagrindais (negalios, amžiaus, lyties, kt.) atpažinimą, vertinimą ir fiksavimą.

Spalio 7-8 dienomis mokymai rengiami Alytuje, Alytaus miesto bendruomenės centro salėje, Jaunimo g. 3, Alytus. Pradžia: spalio 7 diena, 13:00 val.

Spalio 14-15 dienomis mokymai rengiami Kaune.

Spalio 28-29 dienomis mokymai rengiami Klaipėdoje.

Kviečiame dalyvauti aktyvius Pietų Lietuvos žmones su negalia, neįgaliųjų ar kitų nevyriausybinių organizacijų atstovus, dirbančius žmogaus teisių (vaiko teisių, moterų teisių, pagyvenusių žmonių teisių ir pan.) stebėsenos srityje.

Lektoriai:

Diana Gumbrevičiūtė-Kuzminskienė, advokatė, MRU lektorė vedanti pirmąsias lygiateisiškumo principo užtikrinimo bylas Lietuvoje; besispecializuojanti diskriminacijos bylose ir atstovaujanti nuo diskriminacinių veiksmų (rasės, negalios, lyties, seksualinės orientacijos ir kitais pagrindais) nukentėjusius asmenis.

Mykolo Romerio universitete Diana Gumbrevičiūtė-Kuzminskienė veda paskaitas ir seminarus „Nediskriminavimo užtikrinimas darbo teisėje” tema.

Už savo veiklą 2013 m. Nacionaliniuose lygybės ir įvairovės apdovanojimuose buvo pripažinta metų žmogaus teisių advokate.

Dovilė Juodkaitė, Asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ prezidentė, teisininkė, nevyriausybiniame sektoriuje dirbanti nuo 2002 metų ir besispecializuojanti negalios bei psichikos sveikatos srityse. Baigusi VU Teisės fakultetą, studijavo Kolumbijos universiteto Teisės mokykloje, 2011 metais baigė PSO organizuojamą Psichikos sveikatos ir žmogaus teisių kursą.

Interesų sritys: teisinio veiksnumo ir globos reguliavimas, diskriminavimas negalios pagrindu, deinstitucionalizacija ir gyvenimas bendruomenėje, žmogaus teisių situacijos stebėsena.

Lina Garbenčiūtė, Asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ projektų vadovė, Vytauto Didžiojo universitete įgijusi sociologijos magistro laipsnį, 6 mėnesius dirbo imigrantų mokykloje Briuselyje.

Interesų sritys: visuomenės grupių tyrimai,  šiuolaikiniai migracijos procesai, žmogaus teisės ir žmonių su negalia teisių situacija, žmogaus teisių pažeidimų stebėsena ir jos vertinimui naudotini įrankiai.