Lietuvos žmonių su negalia organizacijos rengiasi JT įteikti Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje rezultatų alternatyviąją ataskaitą | NLIF

Lietuvos žmonių su negalia organizacijos rengiasi JT įteikti Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje rezultatų alternatyviąją ataskaitą

Lietuvos žmonių su negalia organizacijos ruošiasi rengti Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje rezultatų alternatyviąją (šešėlinę) ataskaitą ir teikti ją JT.

Rugsėjo 29-30 dienomis vyko asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ projekto „NE(galia) vs GAL(ia) neįgaliųjų TEISIŲ UŽTIKRINIMUI“ pirmieji tarptautinės patirties sklaidos mokymai, skirti šalies žmonių su negalia organizacijų atstovams. Mokymų tikslas – pristatyti Neįgaliųjų teisių konvencijos (toliau – Konvencijos) stebėsenos ir kontrolės mechanizmų ir alternatyviųjų (šešėlinių) ataskaitų rengimo organizavimą.

Mokymų lektorėmis buvo pakviestos Europos savarankiško gyvenimo bendruomenėje tinklo vadovė Jamie Bolling ir Austrijos neįgaliųjų forumo tarptautinių ryšių skyriaus projektų vadovė Christina Wurzinger. Specialistės atstovauja organizacijas, rengusias ir teikusias adekvačias alternatyviąsias (šešėlines) ataskaitas Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetui.

„Yra daug įvairių grupių žmonių, su kuriais nėra elgiamasi lygiavertiškai ir lygiateisiškai, kaip su kitais visuomenės piliečiais. Asmenys su negalia yra viena tokių grupių, ilgą laiką patirdavusi ir vis tebepatirianti įvairią nelygybę, neteisybę, susidurianti su įvairiais žmogaus teisių pažeidimais. Teigiami pokyčiai nevyks tol, kol įvairios asmenų grupės nepradės kalbėti vieni už kitus ir už kiekvieną į užribį patekusį asmenį konkrečiai,“ – teigia D. Juodkaitė.

Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ Konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje alternatyviąją (šešėlinę) ataskaitą ketina parengti ir išleisti 2015 m. balandį.

Plačiau skaitykite čia.