ES ombudsmenės iniciatyva tiriamas ES lėšų panaudojimas institucionalizuojant asmenis su negalia | NLIF

ES ombudsmenės iniciatyva tiriamas ES lėšų panaudojimas institucionalizuojant asmenis su negalia

Šiemet ES ombudsmenė Emily O‘Reilly pradėjo tyrimą dėl ES sanglaudos politikos ir struktūrinių fondų lėšų panaudojimo. Ombudsmenės teigimu, didelė dalis Europos Sąjungos lėšų yra skiriama padėti pažeidžiamų grupių atstovams. Atvejai, kuomet ES pinigai panaudojami institucionalizuojant asmenis su negalia, o ne padedant jiems integruotis, turi būti ištirti, bei, esant poreikiui, privalu imtis taisomųjų veiksmų.

Ombudsmenė Europos Komisijai pateikė išsamius klausimus, galutinė ES atsakymų data – rugsėjo 30 d.

Sužinokite daugiau.