LiJOT kviečia tapti jaunimo informavimo tašku | NLIF

LiJOT kviečia tapti jaunimo informavimo tašku

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT), vykdydama Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymą dėl jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemos įgyvendinimo, kviečia prisijungti prie jaunimo informavimo taškų tinklo, kuriuose būtų užtikrintas kokybiškas jaunimo informavimas. Kviečiame regionuose veikiančias organizacijas ir įstaigas tapti jaunimo informavimo taškais Lietuvoje ir suteikti jauniems žmonėms aktualią informaciją jiems rūpimomis temomis.

Kas svarbu, norint tapti jaunimo informavimo tašku?

Prireiks atvirų ir nuolatinį darbo laiką turinčių patalpų bei darbuotojo, kuris domėtųsi jaunimo informavimu ar darbu su jaunais žmonėmis. Pirmenybė bus teikiama tų miestų, kuriuose dar nėra jaunimo informavimo taškų, organizacijoms.

Kokios jaunimo informavimo taško funkcijos?

Pagrindinė užduotis bus palaikyti atvirą ir prieinamą erdvę, kurioje galima rasti informacinių leidinių, taip pat bendradarbiauti su regione veikiančiomis organizacijomis, teikiančiomis įvairias paslaugas jauniems žmonėms.

Asmuo, atsakingas už informacinio taško priežiūrą savo organizacijoje, bus pakviestas į penkių dienų įvadinius mokymus ir įgis jaunimo informavimo taškų darbuotojams skirtus Europos jaunimo informavimo ir konsultavimo agentūros pripažintus pažymėjimus. Daugiau informacijos galima rasti čia.

Jaunimo informaciniai taškai taip pat turės galimybę prisijungti prie Europos informacinių paslaugų tinklo jaunimui Eurodesk veiklos, gauti unikalią prieigą prie informacijos jaunimo mobilumo ir ES teikiamų galimybių jauniems žmonėms bei tapti Eurodesk Lietuva atstovais savo regione. Jaunimo informaciniams taškams, tapusiais ir Eurodesk Lietuva regioniniais atstovais, bus užtikrinamas palaikymas ir aprūpinimas metodine bei dalomąja medžiaga, galimybė dalyvauti nacionaliniuose tinklo susitikimuose, tarptautiniuose mokymo kursuose, renginiuose, įgyvendinti viešinimo veiklas savo regione.

Plačiau apie pasiūlymą skaitykite čia.