Medžiaga specialistams dirbantiems su nukentėjusiais nuo smurto šeimoje | NLIF

Medžiaga specialistams dirbantiems su nukentėjusiais nuo smurto šeimoje

Nuotrauka: Frank Andiver

„Vidutiniškai 1 iš 5  moterų Europoje bent kartą savo gyvenime nukenčia nuo kurios nors smurto rūšies. Liūdna, bet viena dažniausia smurto formų – fizinis smurtas, vykdomas asmens, esančio artimoje aplinkoje. Dažniausiai  tai būna asmuo, su kuriuo auka turi intymių santykių.“

Viceprezidentė Viviane Reding, Europos Sąjungos Teisingumo komisarė, Gegužė, 2013

Pasibaigus vienam iš Moterų informacijos centro projektų „Aukos interesai-svarbiausi!”, centras dalinasi vertinga medžiaga, dirbantiems su nukentėjusiais nuo smurto šeimoje.

 Projekto partneriai atliko tyrimą kurio pagrindinis tikslas – ištirti ir įvertinti smurto artimoje aplinkoje teisinį reglamentavimą ir institucijų bei organizacijų bendradarbiavimą įgyvendinant apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą. Šio tyrimo metu buvo įvykdyta Lietuvos ir Europos teisinių dokumentų analizė, atliktas kokybinis tyrimas šiuo metu vertinamas smurto artimoje aplinkoje prevencijos mechanizmas. Tyrimo metu buvo apklausti ekspertai dirbantys šioje srityje: teisėjai, kaltintojai, socialiniai darbuotojai, psichologai. Taip pat buvo suorganizuotas giluminius interviu su smurto artimoje aplinkoje auka. Šis tyrimas padėjo atskleisti smurto artimoje aplinkoje atvejų nagrinėjimo ir sprendimo stipriąsias ir silpnąsias puses.

Projekto metu atlikto tyrimo 3 Baltijos šalyse ataskaita anglų kalba:

 >> Report document: “Mapping of legislation, policies and implementation about domestic violence in Baltic States” 

Atlikto tyrimo pagrindu buvo formuojami 4 mokymų moduliai specialistams dirbantiems su smurto artimoje aplinkoje aukomis. Paruoštas vadovas, kurio tikslas yra ne tik detaliai aprašyti kaip dirbti su vaikais ar suaugusiais, kurie nukentėjo nuo smurtautojo, bet atkreipti dėmesį į  faktorius, kurie verti apmąstymo vystant tarp-institucinį ir specialistų bendradarbiavimo tinklą padedant nukentėjusiems.

 >>Vadovas spacialistams, dirbantiems su nukentėjusiais nuo smurto šeimoje

Daugiau informacijos: www.lygus.lt