Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų 2013 laimėtojai | NLIF

Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų 2013 laimėtojai

Metų pilietiškumas (už lyčių lygybės idėjų sklaidą)

Donatas Paulauskas

Donatas Paulauskas – vienas aktyviausių ir jauniausių žmogaus teisių aktyvistų Lietuvoje. Donatas Paulauskas aktyviai kovoja už lyčių lygybę, inicijuoja ir dalyvauja įvairiose visuomeninėse akcijose. Jo iniciatyva gimė keletas peticijų.  Viena ryškiausių – peticija dėl moters teisės į apsisprendimo laisvę – teisės į kūno integralumą. Aktyvistas pasižymėjo įvairiomis iniciatyvomis ugdyti visuomenę, jo švietėjiški straipsniai žmogaus teisių, tarp kurių ir lyčių lygybės, temomis didžiausiame šalies portale – vieni ryškiausi per 2013 metus.

Svarbiausias Jūsų ateities planas (-ai) lygybės ir įvairovės skatinimo sferoje: Profesionalus darbas žmogaus teisių gynimo srityje ir aktyvi visuomeninė veikla, skatinant feministinių idėjų ir lyčių lygybės plėtrą visuomenėje.

Gyvenimo credo arba įkvepianti frazė: „Turint galvoje idėją, kad savastis nėra duotybė, galima tiktai viena praktinė išvada: mes turime (su)kurti save pačius kaip meno kūrinius“ (Michel Foucault)

Metų pergalė (už apgintą piliečių susirinkimų laisvę)

BIG-24095

Vytautas Mizaras – advokatas, Vilniaus universiteto profesorius. Vytautas Mizaras atstovavo kliento, gynusio pažeistą teisę į  susirinkimų laisvę, interesams, ir taip jo vedamo teisinio  bylinėjimosi proceso metu teismai savo sprendimais sukūrė teisinį   precedentą, kuriuo remiantis toliau turėtų būti tinkamai įgyvendinama pareikštinė susirinkimų organizavimo tvarka, nesvarbu, kokios  visuomenės grupės organizuotų taikius susirinkimus. Proceso metu buvo pasiektas didžiulis laimėjimas – galimybė surengti Baltic Pride 2013 eitynes „Už lygybę“ Gedimino prospektu. Šis laimėjimas pasitarnavo ne  tik vietinei LGBT bendruomenei, bet ir pilietinės Lietuvos visuomenės  vystymuisi.

Svarbiausias Jūsų ateities planas (-ai) lygybės ir įvairovės skatinimo  sferoje: Naudoti žinias ir profesinius gebėjimus darnios ir atviros visuomenės ugdymui, asmens privatumo ir valios autonomijos apsaugos,  paskirų visuomenės narių grupių integravimosi visuomenėje skatinimui.

Gyvenimo credo arba įkvepianti frazė: Mieli palikuonys! Jei nebūsite teisingesni, taikesni ir apskritai protingesni, nei esame arba buvome mes, tai tegul jus velnias griebia“ (Albertas Einšteinas)“

Metų dialogas (už kartų dialogo stiprinimą)

BIG-24105\

Monika Jakimavičienė – trečiojo amžiaus universiteto projektų vadovė ir studentė, dirbanti savanoriškais pagrindais ir savo energiją skirianti savo kolegoms senjorams bei jaunajai Lietuvos kartai. Savo veikla Lietuvos pensininkų sąjungoje „Bočiai“ Monika Jakimavičienė skatina vyresnių žmonių aktyvumą, įvairaus amžiaus žmonių grupių dialogą. Įgyvendinant jos parengtus projektus, moksleiviai, studentai ir senjorai kartu sportuoja, rengia konferencijas, organizuoja parodas, dalijasi mintimis ir patirtimi.

Svarbiausias Jūsų ateities planas (-ai) lygybės ir įvairovės skatinimo sferoje: Plėtoti senjorų ryšius su jaunimu. Artimiausiu metu bus pasirašyta  bendradarbiavimo sutartis su Dailės akademija. Šiame projekte, pasitelkus meną ir meninę veiklą, bus siekiama įvairiems amžiaus tarpsniams sveikatos  ir socialinės  gerovės, t. y. kūrybiškumo didinimo, aktyvaus dalyvavimo kultūrinėje  ir bendruomenių veikloje, skatinti mokymąsi visą gyvenimą.

Gyvenimo credo arba įkvepianti frazė: „Aš viena negaliu pakeisti pasaulio, bet aš galiu mesti akmenėlį vandens paviršiumi ir sukelti daug daug bangelių“ (Motina Teresė)

Metų žurnalistas (už nuopelnus viešinant LGBT tematiką)

Eglė Digrytė

Eglė Digrytė yra dirbusi Europos Sąjungos atstovybės ir specialiojo pasiuntinio Vygaudo Ušacko patarėja komunikacijos klausimais, savaitraštyje „15min‟, naujienų portaluose 15min.lt ir delfi.lt, naujienų agentūroje ELTA, dienraščiuose „Respublika‟ ir „Lietuvos žinios‟. Vilniaus knygų mugėje 2014 (vasario 22 d.) įvyks Eglės Digrytės „Laiškai iš Kabulo“ knygos pristatymas. Eglė Digrytė operatyviai, nuosekliai, kompetentingai ir motyvuotai skleidžia pakantumo dvasią LGBT asmenims ir žmogaus teisėms plačiaja prasme. Taip pat ji yra viena iš tų retų žurnalisčių tikinčių tuo, ką ji rašo.

Svarbiausias Jūsų ateities planas (-ai) lygybės ir įvairovės skatinimo sferoje:  Mažų mažiausiai tęsti tai, ką dariau iki šiol.

Gyvenimo credo arba įkvepianti frazė: „Niekada nesakyk niekada.“

Metų fotografija (už religinės įvairovės viešinimą)

Ieva Budzeikaitė

Ieva Budzeikaitė – Vilniaus dizaino kolegijos, Taikomosios fotografijos studijų programos absolventė. Šiuo metu dirba Krašto apsaugos ministerijoje fotografe. Ieva Budzeikaitė savo baigiamajam studijų darbui pasirinko nuotraukų ciklo apie religinių bendruomenių apeigų sukūrimą. Ieva teigia „Gyvendami tokioj mažoj šaly mes visgi esame linkę matyti labai mažai religinės įvairovės“. Jos darbas iš kitų išsiskiria tuo, jog buvo apimta daugiau nei viena religinė bendruomenė: užfiksuoti Krišnos sąmonės bendrijos, judėjų, musulmonų, ortodoksų (stačiatikių) religinių apeigų momentai.

Svarbiausias Jūsų ateities planas (-ai) lygybės ir įvairovės skatinimo sferoje: Vaizdu keisti visuomeneje neretai vis dar formuojamą stereotipinį požiūrį i religines bendruomenes, mažumas. Skatinti visuomenę susipažinti. Per vaizdą.

Gyvenimo credo arba įkvepianti frazė: „Aplink mane yra pakankamai nedaug, bet puikių žmonių, gebančių motyvuoti ne tik žodžiais, bet ir savo darbais. Ačiū jiems!“

Metų muzikos grupė (už atvirumą multikultūriškumui)

SKAMP

SKAMP – muzikos grupė, aktyviai dalyvaujanti Lietuvos muzikiniame gyvenime nuo 1998 metų. 2001 metais grupė sėkmingai atstovavo Lietuvai Eurovizijoje. Grupės nariai atskirai visada buvo ir yra aktyvūs ir socialiniame bei kultūriniame Lietuvos gyvenime. Multikultūrinis atlikėjų kolektyvas savo kūryba ir vieša pozicija skatina įvairovę bei lygybę, yra aktyvūs socialinės lygybės, nediskriminavimo, atvirumo multikultūriškumui idėjų puoselėtojai, pasisakantys prieš smurtą ir rasizmą. Vieno iš  paskutinių projekto „Hip Hopo kalba apie Europą“ metu Skampa‘i skatino jaunimą hip hopo „raimais“ kalbėti apie Europos piliečius, jų teises, diskriminaciją ir kitas problemas.

Metų verslo įmonė (už įvairovę puoselėjamą įmonės komandos gretose)

Giedrė Bielskytė - RIMI atstovė

RIMI apdovanojimą atsiima viešųjų ryšių vadovė Giedrė Bielskytė.

RIMI – beveik 3 tūkstančius darbuotojų turinti įmonė, demonstruojanti socialinę atsakomybę, pagarbą įvairovei ir padedanti darbo rinkoje integruotis negalią turintiems žmonėms. RIMI Lietuva yra ne kartą parėmusi akcijas, kuriomis atkreipiamas dėmesys į visuomenėje vyraujančią homofobiją, rasizmą ir kitas diskriminacijos formas.

Svarbiausias Jūsų ateities planas (-ai) lygybės ir įvairovės skatinimo sferoje: Mes ir toliau įdarbinsim neįgalius žmones savo tinkle, o taip pat turime idėjų, kaip palengvinti neįgaliųjų integraciją, žadame šioje srityje nelikti abejingais ir ateityje. Manome, kad tokiu būdu dvigubai prisidedame prie visuomenės gerovės – tiek ir sukurdami darbo vietas neįgaliesiems, tiek ir šviesdami visuomenę bei didindami toleranciją.

Metų žmogaus teisių advokatas (už pažeidžiamiausių grupių atstovavimą)

Diana Gumbrevičiūtė-Kuzminskienė

Diana Gumbrevičiūtė-Kuzminskienė – teisininkė, darbo teisės advokatė, žmogaus teisių gynėja, Mykolo Romerio universiteto lektorė. Ši teisininkė aktyviai imasi ginti pažeidžiamas grupes – žmones, diskriminuojamuosius dėl seksualinės orientacijos, lyties, negalios, etninės kilmės – veda lygiateisiškumo principo užtikrinimo bylas Lietuvoje ir Europos žmogaus teisių teisme.

Svarbiausias Jūsų ateities planas (-ai) lygybės ir įvairovės skatinimo sferoje: Įkurti socialiniai pažeidžiamų asmenų teisių gynybos ir atstovavimo centrą, teikiantį visapuses teisines paslaugas.

Gyvenimo credo arba įkvepianti frazė: „Kas gina savo teises, tas gina teisę apskritai.“  (Ihering von R)

Metų įžvalgos (už rūpestį visuomenės psichikos sveikata)

Dainius Pūras

Dainius Pūras – Psichikos sveikatos ir žmogaus teisių ekspertas, Žmogaus teisių stebėjimo instituto valdybos pirmininkas, Vilniaus Universiteto Medicinos fakulteto docentas, buvęs Jungtinių Tautų Vaiko teisių komiteto narys. Dainius Pūras nuosekliai ir autoritetingai pasisako žmogaus teisių temomis, aktyviai dalyvauja politikoje, viešina ir nagrinėja visuomenės psichikos sveikatos tematiką.

Svarbiausias Jūsų ateities planas (-ai) lygybės ir įvairovės skatinimo sferoje: Siekti, kad Lietuvos vaikai neperimtų iš savo tėvų kartos  prietarų ir baimių apie kitokius žmones, – prietarų, kurie yra žalingi ir „kitokiems“, ir „nekitokiems“,  ir Lietuvos valstybės bei visuomenės raidai.

Gyvenimo credo arba įkvepianti frazė: „Tu pats turi būti tas pokytis, kurį nori matyti pasaulyje.” (Mahatma Gandhi)

Apdovanojimas už visą gyvenimą puoselėtą toleranciją

Halina Kobeckaitė

Halina Kobeckaitė – humanitarinių mokslų daktarė, pirmoji Tautybių departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, buvusi Lietuvos Respublikos prezidento Valdo Adamkaus patarėja bei Lietuvos Respublikos ambasadorė Estijoje, Turkijoje ir Suomijoje, vertėja, žurnalistė. Halina Kobeckaitė yra išleidusi kelias knygas apie karaimų bendruomenės istoriją Lietuvoje. Ji jau daugiau nei penkiasdešimt metų savo darbais skatina harmoningus įvairių tautybių ir religinių bendruomenių santykius bei tarpusavio toleranciją.

Svarbiausias Jūsų ateities planas (-ai) lygybės ir įvairovės skatinimo sferoje: Džiaugiuosi, kad Lietuva vis plačiau atsiveria pasauliui, kad ir mes vis intensyviau susipažįstame su pasaulio įvairove, kad tolerancijos laukas plečiasi. Juk savitumo išsaugojimas, jo puoselėjimas tiesiogiai susijęs su pagarba kitiems ir kitoniškumui. Norėdami padėti tiems, kurie nori mus „atrasti“, turime  pripažinti, toleruoti ir jų savitumą. Tik toks bendravimas gali užtikrinti kultūrų, pažiūrų, minčių dialogą, kurio skatinimas buvo ir yra pagrindinis mano gyvenimo ir veiklos tikslas.

Gyvenimo credo arba įkvepianti frazė: „Nesmerk, ko nežinai  ir  nepažįsti”