Europos Komisija | NLIF

Žymų archyvas Europos Komisija

Europos negalios forumas drauge su kitomis pilietinės visuomenės organizacijomis prieštarauja Interneto prieinamumo direktyvos apkarpymui, kuris leistų diskriminuoti milijonus ES piliečių

Šių metų kovo 10 dieną 20 nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių vartotojų, pagyvenusių žmonių ir žmonių su įvairiom negaliom interesams pasirašė atvirą laišką, kuriame griežtai pasisako prieš Europos Tarybos siūlymą sumažinti rengiamos Interneto prieinamumo direktyvos taikymo spektrą.
Pagal 2012 metų Europos Komisijos pasiūlytą pirminį direktyvos tekstą, pritaikyti reikalauta …

Visa naujiena »

Tarptautinės žmonių su negalia organizacijos siekia, kad Europos prieinamumo aktas užtikrintų daugiau prieinamumo

Daugiau nei penkerius metus Europos neįgaliųjų forumas drauge su savo nariais aktyviai siekė įstatymo pasiūlymo dėl produktų ir paslaugų prieinamumo ES vidaus rinkoje. Praėjusių metų gruodžio 2 diena Europos Komisija pateikė pirmąjį siūlymą dėl Europos prieinamumo akto (prieinamumo aktas). Šis aktas paskelbtas vadovaujantis JT Neįgaliųjų …

Visa naujiena »

Tarptautinės žmonių su negalia organizacijos siekia, kad Europos prieinamumo aktas užtikrintų daugiau prieinamumo

Daugiau nei penkerius metus Europos neįgaliųjų forumas drauge su savo nariais aktyviai siekė įstatymo pasiūlymo dėl produktų ir paslaugų prieinamumo ES vidaus rinkoje. Praėjusių metų gruodžio 2 diena Europos Komisija pateikė pirmąjį siūlymą dėl Europos prieinamumo akto (prieinamumo aktas). Šis aktas paskelbtas vadovaujantis JT Neįgaliųjų …

Visa naujiena »