Darnaus vystymosi darbotvarkė | NLIF

Žymų archyvas Darnaus vystymosi darbotvarkė

Naujoji Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarkė: žmonių su negalia interesus pavyko įtraukti į tekstą, dabar reikia įtraukti ir į politikos formavimą

Praėjusią savaitę Jungtinės Tautos patvirtino tarptautines raidos gaires arba vadinamąją “Darnaus vystymosi darbotvarkę 2030”. Pagaliau tokio lygio dokumentas atsižvelgia ir į žmonių su negalia padėtį bei numato tikslus ir uždavinius nuosekliai ją gerinti.
Europos neįgaliųjų forumas drauge su kitomis tarptautinėmis žmonių su negalia organizacijomis keletą …

Visa naujiena »