asmenys su negalia | NLIF

Žymų archyvas asmenys su negalia

JT Neįgaliųjų teisių komiteto narys Stig Langvad: „Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija skirta ne tik žmonėms su negalia, bet visai visuomenei, nes keisti reikia ne žmones su negalia, o požiūrį į juos“

LNF prezidentė Dovilė Juodkaitė drauge su valstybinių institucijų atstovais dalyvavo Helsinkyje vykusioje konferencijoje „Negalios Politika ir JT neįgaliųjų teisių konvencijos įtaka Šiaurės šalių regionui”, kurioje apžvelgta, kaip atskiroms Šiaurės šalims sekasi įgyvendinti Konvencijos nuostatas ir atlikti stebėseną, taip pat, kaip Suomija ir Islandija rengiasi šią …

Visa naujiena »

Europos negalios forumas drauge su kitomis pilietinės visuomenės organizacijomis prieštarauja Interneto prieinamumo direktyvos apkarpymui, kuris leistų diskriminuoti milijonus ES piliečių

Šių metų kovo 10 dieną 20 nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių vartotojų, pagyvenusių žmonių ir žmonių su įvairiom negaliom interesams pasirašė atvirą laišką, kuriame griežtai pasisako prieš Europos Tarybos siūlymą sumažinti rengiamos Interneto prieinamumo direktyvos taikymo spektrą.
Pagal 2012 metų Europos Komisijos pasiūlytą pirminį direktyvos tekstą, pritaikyti reikalauta …

Visa naujiena »

Lietuvos žmonės su negalia turi teisę gyventi namuose o ne globos įstaigose

Š.m. vasario 14 d. sukako dveji metai, kai buvo patvirtintas Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 metų veiksmų planas.
Nepaisant įsipareigojimų palaipsniui atsisakyti institucinės globos, negalią turintys asmenys ir toliau savivaldybių yra siunčiami į …

Visa naujiena »