Tautinių bendrijų namai (TBN) | NLIF

Tautinių bendrijų namai (TBN)

namai Tautinių bendrijų namai  (TBN) – pelno nesiekianti organizacija, kuri vienija įvairių tautybių Lietuvos gyventojus ir juos atstovaujančias nevyriausybines organizacijas. 1991 m. Vilniuje pradėję veikti TBN 2000-aisiais įregistruoti kaip viešoji įstaiga.

 TNB siekia atgaivinti tautinių bendrijų papročius, tradicijas, kalbą, religiją ir buitį, stiprinti demokratišką ir atvirą pilietinę visuomenę, kurioje tautines bendrijas atstovaujančios organizacijos galėtų vystyti savo saviraišką ir veiklą. TNB veikia kultūros, švietimo ir mokslo srityse, kad padėtų išsaugoti Lietuvos tautinių mažumų kultūrinį ir etninį savitumą joms integruojantis į šalies visuomeninį gyvenimą.

 TBN informuoja apie Lietuvos tautinių bendrijų istoriją, papročius, tradicijas, jų indėlį į šalies istoriją. Nuo 2000-ųjų rengia ir leidžia informacinį leidinį „Tautinių bendrijų naujienos“. Jame publikuojami straipsniai apie šalies tautinių mažumų problemas, pasiekimus, jų interesus ginančių organizacijų veiklą.

TBN vykdo projektus, skirtus mažinti tautinių bendrijų atskirtį ir skatinti jų integraciją į šalies socialinį ekonominį gyvenimą. Vienas tokių projektų – „Tautinių mažumų integracijos į darbo rinką paramos mechanizmo sukūrimas ir išbandymas“, kuris gavo finansavimą pagal Europos bendrijų iniciatyvos EQUAL programą.

Kontaktai

Tautinių bendrijų namai

Raugyklos g. 25, LT-01140 Vilnius

Tel./faks. (8-5) 216 04 08

El. p. info@tbn.lt

www.tbn.lt