Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba | NLIF

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

lgktLygių galimybių kontrolieriaus tarnyba yra savarankiška institucija, atskaitinga Seimui. Į kontrolieriaus tarnybą gali kreiptis vyrai ir moterys, patyrę diskriminaciją dėl savo lyties darbo, švietimo, prekių ir paslaugų teikimo sferose ar patyrę seksualinį priekabiavimą.

Nuo 2005 m. sausio 1 d. tarnyba taip pat tiria skundus asmenų patyrusių diskriminaciją ar priekabiavimą dėl amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ir etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų darbe, švietimo įstaigoje ar teikiant paslaugas. Tarnyba prižiūri, kaip laikomasi LR Lygių galimybių, Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymų, kovoja su diskriminacija jose aptartais pagrindais ir nurodytose srityse. Ji taip pat vykdo tarptautinius ir nacionalinius projektus, skirtus siekti lygių galimybių, mažinti diskriminaciją ir socialinę atskirtį.

LGKT didelį dėmesį skiria visuomenės informuotumui didinti: vykdo įvairias socialines kampanijas, konsultuoja gyventojus lygių galimybių klausimais telefonu, el. paštu ir kitais būdais. Taip pat teikia išvadas dėl lygių galimybių įgyvendinimo ir prioritetų nustatymo valdžios ir valdymo institucijoms.

Jau daugelį metų Tarnyba bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios gina žmogaus teises, kovoja su diskriminacija. Pasitelkusi partnerius ji sėkmingai vykdo veiklas įvairiuose šalies regionuose, įtraukia į jas vietos specialistus. Partnerystė su skirtingas diskriminuojamas grupes atstovaujančiomis organizacijomis leidžia išplėsti veiklos spektrą, siekti lygybės didesniu mastu.

 Kontaktai:

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Šeimyniškių g. 1A, LT-09312 Vilnius

Tel. (8-5) 261 27 87

Faks. (8-5) 261 27 25

El. p. mvlgk@lrs.lt

www.lygybe.lt