Lietuvos neįgaliųjų forumas | NLIF

Lietuvos neįgaliųjų forumas

Lietuvos_neigaliuju_forumas_logoPagrindinis Lietuvos neįgaliųjų forumo tikslas yra ginti žmonių su negalia pilietines, socialines ir ekonomines teises. Savo veikloje LNF vadovaujasi lygių galimybių visiems ir neįgaliųjų nediskriminavimo principais. Lietuvos Neįgaliųjų forumas siekia tapti tikruoju Europos neįgaliųjų forumo nariu, kartu siekdamas, kad visiems Lietuvos neįgaliesiems būtų sudarytos tokios pat sąlygos, kaip pilnateisių europiečių ir kad jų interesai būtų tinkamai atstovaujami atsinaujinančioje Europoje!

LNF atkakliai ir nuosekliai siekia keisti visuomenės požiūrį neįgaliųjų atžvilgiu – ugdyti supratimą ir pagarbą, skatinti bendras veiklas. Asociacija gina neįgaliųjų teises formuojant ir įgyvendinant socialinę politiką, priimant ir keičiant įstatymus, gerinant socialinių paslaugių kokybę. Šiuo metu vienas pagrindinių LNF uždavinių – užtikrinti, kad Lietuva tinkamai įgyvendins JT Neįgaliųjų teisių konvenciją.

Daugiau kaip dešimt metų veikianti asociacija vienija 14 didžiausių neįgaliųjų organizacijų, kurios atstovauja žmones su skirtingomis negaliomis – regėjimo, judėjimo, klausos, intelekto ir kt. LNF kartu su savo nariais gina maždaug 300 tūkt. Lietuvos neįgaliųjų interesus. Asociacija priklauso Europos neįgaliųjų forumui – nevyriausybinei organizacija, kuri rūpinasi neįgaliaisiais ir jų šeimos nariais visoje Europoje.

LNF glaudžiai bendradarbiauja ir vykdo bendras veiklas su valstybinėmis, privačiomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Prieš keletą metų asociacijos atstovai apsilankė beveik visose šalies savivaldybėse ir aptarė pagrindines neįgaliųjų įdarbinimo problemas. Asociacija aktyviai dalyvavo parašų rinkimo kampanijoje „Vienas milijonas už neįgaliuosius“ (1million4disability), kuri kvietė pasisakyti prieš diskriminaciją visoje Europoje. Kartu su partneriais iš Latvijos ir Švedijos įgyvendino projektą „Easy@dis.ability“, jo metu sukūrė pirmąjį lietuvišką interneto tinklalapį lengvai skaitoma kalba.

Kontaktai

Lietuvos neįgaliųjų forumas

Žemaitės g. 21 (V a., 1-2 kab.), Vilnius, LT-03118

Tel./faks.: (8-5) 2691309

Elektroninis paštas: info@lnf.lt

www.lnf.lt