Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai 2014 | NLIF

Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai 2014

Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas (NLĮF) kartu su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba organizuoja Nacionalinius lygybės ir įvairovės apdovanojimus 2014, kurių metu bus apdovanoti labiausiai lygybės ir įvairovės srityje nusipelnę asmenys, organizacijos, iniciatyvos. Šiais metais Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų ceremonija įvyks  Sporto, pramogų ir verslo centre „Forum Palace“ š. m. balandžio 28 dieną.

Asmenys, organizacijos, įvairios iniciatyvos, projektai, idėjos, poelgiai ir veiksmai, prisidėję prie lygybės ir įvairovės sklaidos bei puoselėjimo bus apdovanoti šiose devyniose kategorijose:

Lyčių lygybės apdovanojimas. Apdovanojimas skiriamas už nestereotipinio požiūrio į moteris ir vyrus sklaidą ir įtvirtinimą visuomenėje.

Etno dialogo apdovanojimas. Apdovanojimas skiriamas už nuopelnus veikiant tautinių bendruomenių integravimo,  ksenofobijos, rasinių, etninių stereotipų  mažinimo  procesuose.

Vaivorykštės apdovanojimas. Apdovanojimas skiriamas už nuopelnus LGBT teisių atstovavimo srityje mažinant homofobijos, transfobijos ir bifobijos daromą žalą bei skatinant LGBT atvirumą ir didesnę integraciją į visuomenę.

Auksinio amžiaus apdovanojimas. Apdovanojimas skiriamas nepaisant jauno ar vyresnio amžiaus už iniciatyvą, skatinančią realizuoti savo potencialą ir tikslus, nuopelnus vienijant įvairaus amžiaus žmonių grupes ar stereotipus apie amžių griaunantį asmeninį pavyzdį darbe, laisvalaikiu ar užsiimant visuomenine veikla.

Įveiktos kliūties apdovanojimas. Apdovanojimas skiriamas už fizinės, socialinės, kultūrinės, požiūrio ir/ar kitokios kliūties sėkmingą įveikimą užtikrinant žmonių su negalia orų gyvenimą ir dalyvavimą visuomenėje.

Religijų įvairovės apdovanojimas. Apdovanojimas skiriamas asmeniui, organizacijai, idėjai ar projektui, kuris prisidėjo prie religijos laisvės principo įtvirtinimo ir sklaidos bei religijų įvairovės pažinimo ir priėmimo skatinimo Lietuvoje.

Metų proveržio apdovanojimas. Apdovanojimas skiriamas už plačiai nuskambėjusį ir prie įvairovės ir lygybės skatinimo visuomenėje prisidėjusį poelgį, darbą, iniciatyvą, kūrinį ir panašiai.

Metų žurnalisto apdovanojimas. Apdovanojimas skiriamas žiniasklaidos atstovui, kuris savo darbu, veiksmu ar iniciatyva skatina asmenų lygybę ir įvairovę visuomenėje bei gina žmogaus teises.

Gyvenimo nuopelnų apdovanojimas. Apdovanojimas skiriamas asmeniui už gyvenimo nuopelnus žmogaus teisių srityje,  kurio aktyvūs ir iniciatyvūs veiksmai prisidėjo prie lygybės, įvairovės ir tolerancijos idėjų skatinimo ir puoselėjimo.

Jei norite pateikti kandidatą (-us) kuriai nors iš nominacijų, tai galite padaryti ČIA.