TBN įvyko knygos „Vilnius šaukia“ sutiktuvės | NLIF

TBN įvyko knygos „Vilnius šaukia“ sutiktuvės

2017 m. rugsėjo 9 d. Tautinių bendrijų namuose visuomenei pristatyta knyga „Vilnius šaukia“ – Vilniaus poetinis įvaizdis (rusų k.).

Renginį pradėjęs šio projekto autorius Vladimir Koltsov-Navrockij pasidžiaugė, jog pirmą kartą viename leidinyje surinkti 176 įvairių tautybių poetų, gyvenusių ir kūrusių įvairiais istoriniai laikotarpiais kūriniai, Juos visus vienija meilė ir pagarba mūsų sostinei Vilniui. V. Koltsov-Navrockij padėkojo Tautinių mažumų departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės už suteiktą finansinę paramą rengiant leidinį.

Renginyje kalbėjęs Vilniaus universiteto profesorius Pavel Lavrinec pabrėžė edukacinę knygos reikšmę. Humanitarinių mokslų daktarė, įvadinio straipsnio „Gyvas miestas gyvame žodyje“ autorė, Elena Suodienė atkreipė susirinkusiųjų dėmesį į puikų estetinį leidinio apiforminimą, jos nuomone, daugelis autorių apie Vilnių rašo, kaip apie „mano miestą“, nors kiekvienas pateikia savitą miesto įvaizdį pasirinkdamas kūrėjui svarbius architektūros paminklus, istorinius faktus, asmenybes, gamtą ir pan. E.Suodienė pastebėjo, jog knygoje akivaizdus ir „šeimyninis“ poetų aspektas – spausdinami Antano ir Tomo Venclovų, Antano Jonyno ir sūnaus Antano A.Jonyno kūriniai. Asociacijos „Lietuvos rusų susirinkimas“ pirmininkė Liudmila Riabenko įvardino leidinį kaip „Vilniaus poetinę enciklopediją“, kuri turėtų būti tęsiama ir papildoma. Ji teigiamai įvertino ir tai, kad leidinyje pateikiami nauji kūrinių vertimai į rusų kalbą iš lietuvių, lenkų, jdiš kalbų, kuriuos atliko Elvyra Pozdniaja, Natalija Rubcova ir kt.

Renginio dalyviams buvo pristatyta literatūrinė – meninė kompozicija, kurios metu eilėraščius, skirtus Vilniui, skaitė Lietuvos rusų dramos teatro aktorius, režisierius Jurij Ščiuckij. Ekrane buvo demonstruojami įvairiu istoriniu laikotarpiu įvairių tautybių menininkų sukurti paveikslai, pristatantys Vilniaus miestą.

Vėliau savo eiles, skirtas Vilniui, skaitė poetai Vitalij Asovskij, Elvyra Pozdniaja, Sergej Smirnov, Ana Turanosova-Abras, Konstantin Lavrentjev, Aleksej Grečiuk, Jelena Šeremet, Georgij Počiujev ir kt. Renginio dalyvių aplodismentų susilaukė poetė Alina Borzenkaitė. Ji jauniausia poetė, kurios kūryba išspausdinta knygoje.

Renginio meninėje programoje dalyvavo autorinių dainų atlikėja Natalija Šarova, atlikusi savo kūrybos dainas.

***

Leidinį parengė spaudai ir išleido Poetų ir prozaikų, kuriančių rusų kalba Lietuvoje, literatūrinis susivienijimas LOGOS. Knygoje pristatomas Lietuvos sostinės – Vilniaus miesto poetinis įvaizdis, sukurtas 176 įvairių tautybių autorių. Eilėraščiai sukurti 1821-2017 metais. Leidinyje kūriniai pateikiami chronologine tvarka pagal poetų gimimo datą, kartu spausdinama trumpa jų kūrybinė biografija. Leidinys iliustruotas šešiasdešimt vieno dailininko paveikslais, sukurtais nuo 1785 metų iki šių dienų.

Plačiau skaitykite čia