LR vidaus reikalų ministerijoje – apskrito stalo diskusija apie neapykantos nusikaltimus | NLIF

LR vidaus reikalų ministerijoje – apskrito stalo diskusija apie neapykantos nusikaltimus

Š. m. birželio 15 dieną Nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL atstovai dalyvavo LR vidaus reikalų ministerijoje vykusioje apskritojo stalo diskusijoje „Veiksmingas atsakas į neapykantos nusikaltimus“.

Susitikime taip pat dalyvavo policijos, prokuratūros, nacionalinės teismų administracijos, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos, nevyriausybinių organizacijų atstovai. Įžanginį žodį susitikime tarė vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas.

Įžanginį pranešimą apie neapykantos nusikaltimus „Kodėl oficiali statistika neatitinka realios situacijos. Kaip paskatinti nukentėjusiuosius kreiptis į policiją?“ skaitė asociacijos LGL žmogaus teisių politikos koordinatorius Tomas Vytautas Raskevičius.

Pranešimą apie reagavimą į neapykantos nusikaltimus, jų kvalifikavimą ir tyrimą, teisėsaugos ir teisminių institucijų gebėjimus skaitė Lietuvos žmogaus teisių centro direktorė Birutė Sabatauskaitė. Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų teisių apsaugą Lietuvoje apžvelgė Žmogaus teisių stebėjimo instituto atstovė Kristina Narmontaitė.

Apskritojo stalo diskusijos dalyviai aptarė konkrečių veiksmų, susijusių su identifikuotomis problemomis sprendimo bei nevyriausybinių organizacijų ir valstybės institucijų bendradarbiavimo galimybes. Pasiūlymai dėl konkrečių priemonių valstybės institucijų ir įstaigų atsakui į neapykantos nusikaltimus sustiprinti bus įtraukti į Teisingumo ministerijos inicijuotą tarpinstitucinį priemonių planą Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos visuotinės peržiūros antrojo ciklo metu Lietuvai pateiktoms rekomendacijoms įgyvendinti.

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL šiuo metu vykdo du projektus, siekiančius stiprinti teisėsaugos ir pagalbos nukentėjusiems teikiančių institucijų kompetencijas bei įgalinti LGBT asmenis nukentėjusius nuo neapykantos nusikaltimų apie juos pranešti: „Come Forward: įgalinant ir suteikiant pagalbą nuo neapykantos nusikaltimų nukentėjusiems LGBT* asmenims“ ir „UNI-FORM: NVO sektoriaus ir teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas sprendžiant neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos internete prieš LGBT asmenis problemą“.

Plačiau skaitykite čia