TBN vyko literatūrinio susivienijimo „Vingis“ susirinkimas | NLIF

TBN vyko literatūrinio susivienijimo „Vingis“ susirinkimas

Birželio 19 d. Tautinių bendrijų namuose vyko literatūrinio susivienijimo „Vingis“ narių susirinkimas. Jame savo kūrybos eilėraščius skaitė ir kolegų vertinimo sulaukė Aušra Žigutytė.

„Tai mūsų projekto dalis. Mes kiekviename susirinkime klausome kurio nors nario kūrybą, ją vertiname. Šį kartą „atsiskaitė“ Aušra“, – sakė susivienijimo pirmininkė Ona Kulbokienė.

Aušra Žigutytė rašyti eiles pradėjo dar mokyklos suole, paauglystėje. Šiandien jos kūryba pasižymi brandumu, minties gilumu. Poetė rašo apie žmogiškąsias vertybes, gyvenimo prasmę, jo akimirkas, kurias reikia branginti. „Kantri, darbšti, moka siekti užsibrėžto tikslo“, – apie jaunąją kolegę kalbėjo jos pirmoji eilėraščių skaitytoja, patarėja ir mokytoja Birutė Silevičienė. O Birutė Gaučienė grodama gitara atliko keletą dainų A. Žigutytės tekstais.

Šiomis dienomis – vasaros zenitas, trumpiausios naktys, Joninės, apipintos legendomis ir padavimais. Koks tai įkvėpimo metas poetams! Susivienijimo nariai Jonas Laurinavičius, Romas Vorevičius, Galina Ivanova, Ona Kulbokienė, Galina Jeremčiuk, Samailas Lormanas skaitė eiles, pašvęstas šiam laikui. Eilės skambėjo lietuvių ir rusų kalbomis. Susivienijimas – daugiatautis. Jo narių gimtosios kalbos – lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių.

Kolegos sveikino O. Kulbokienę ir B. Gaučienę. Joms buvo įteikti Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narių pažymėjimai.

Nežiūrint vasaros atokvėpio, susivienijimo nariai turi neatidėliotinų rūpesčių. Rengiama septintoji almanacho „Vingis“ knyga, kuri, pasak O. Kulbokienės, turi išeiti po dviejų mėnesių. Beje, kūriniai jame bus spausdinami lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. „Almanacho knygą išleidžiame kasmet. Septintus metus gyvuojame, septintą knygą rengiame“, – sakė ji.

Plačiau skaitykite čia