Neįgaliųjų užimtumo sistemą būtina pertvarkyti iš esmės | NLIF

Neįgaliųjų užimtumo sistemą būtina pertvarkyti iš esmės

Pastaruosius ketverius metus Lietuvos neįgaliųjų forumas kritikuoja šiuo metu veikiantį Socialinių įmonių įstatymą, todėl labai vertina dalies Seimo narių pastangas jį keisti. Visgi, šis žingsnis yra dalis būtinų permainų, kurių laukia žmonių su negalia bendruomenė. Kad neįgaliųjų įdarbinimo sistema keistųsi iš esmės, reikia ne tik suvaldyti socialinių įmonių modelio ydas, bet ir sukurti iš esmės naują žmonių su negalia rėmimo darbo rinkoje sistemą.

Lietuvos neįgaliųjų forumo administracijos direktorė Henrika Varnienė pabrėžia, jog esama žmonių su negalia įdarbinimo sistema, kai atviros darbo rinkos darbdaviai beveik nėra skatinami priimti žmonių su negalia, o socialinės įmonės finansuojamos neribotai ir netikslingai, prisideda prie žmonių su negalia segregacijos ir riboja jų darbo pasirinkimą. Dabar prasidėjusios reformos tikslas yra išplėsti žmonių su negalia galimybes darbo rinkoje, numatyti paramos formas, kuriomis galėtų pasinaudoti visi darbdaviai, ne tik socialinės įmonės.

Lietuvos Sutrikusio intelekto žmonių globos draugijos „Viltis“ vadovė Dana Migaliova teigia, kad dabartinis socialinių įmonių veikimo modelis visiškai neįtraukia sunkiausią negalią turinčių asmenų, nors socialinės įmonės visame pasaulyje vertinamos kaip būtent jiems skirtos apsaugotos darbo vietos. Lietuvoje veikiančių socialinių įmonių darbuotojų darbingumo struktūra rodo, jog įmonės įdarbina lengviausios ir vidutinės negalios žmones, t.y. tokius, kurie su tikslinga pagalba galėtų dirbti ir dirba atviroje darbo rinkoje. Tuo metu sunkiausios negalios žmonės neturi galimybės gauti net stipriai apsaugotą darbo vietą.

Plačiau skaitykite čia