LGL atstovas – darbo grupės dėl teisės į lytinę tapatybę reglamentavimo narys | NLIF

LGL atstovas – darbo grupės dėl teisės į lytinę tapatybę reglamentavimo narys

2017 m. gegužės 24 d. įvyko pirmasis LR Teisingumo ministerijos suburtos darbo grupės dėl teisės į lytinę tapatybę reglamentavimo susitikimas. Šioje darbo grupėje dalyvauja Nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL Žmogaus teisių politikos koordinatorius Tomas Vytautas Raskevičius.

Rengiami teisės aktų projektai sukurs administracinę procedūrą, leidžiančią translyčiams asmenims pasikeisti asmens tapatybės dokumentus ir įtvirtinti tikrąją lytinę tapatybę. Parengti teisės aktų projektai taip pat sudarys sąlygas įgyvendinti Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) 2007 m. rugsėjo 11 d. sprendimą byloje L. prieš Lietuvą, kuriuo Lietuva buvo pripažinta pažeidusi Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnį – teisę į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą.

„Atstovaudamas translyčių asmenų interesams, sieksiu, kad Lietuvoje būtų sukurta tarptautinius žmogaus teisių apsaugos standartus atitinkanti procedūra, įgalinanti translyčius asmenis pasikeisti asmens tapatybės dokumentus greitai, skaidriai ir prieinamai, be perteklinių reikalavimų (pvz., privalomosios chirurginės operacijos),“ – teikė LGL atstovas T. V. Raskevičius.

Darbo grupei vadovauja teisingumo viceministras Paulius Griciūnas, jos nariai – Teisingumo ir Sveikatos apsaugos ministerijų atstovai, Vyriausybės atstovas Europos Žmogaus Teisių Teisme, Žmogaus teisių stebėjimo instituto (ŽTSI) ir Nacionalinės LGBT* teisių organziacijos LGL atstovai, teisės mokslininkai. Darbo grupė teisės akto projektą, reglamentuojantį teisės į lytinės tapatybės pripažinimą procedūrą, planuoja parengti iki 2017 m. rugpjūčio 31 d.

Plačiau skaitykite čia