Henrika Varnienė: protestuoja ne žmonės su negalia, o socialinės įmonės! | NLIF

Henrika Varnienė: protestuoja ne žmonės su negalia, o socialinės įmonės!

Jau ne pirmą kartą stebime socialinių įmonių atstovų suburtus žmones su negalia, kurie pas politikus vedami neva savo teisių ginti. Tačiau iš tiesų neįgalieji yra pasitelkiami socialinių įmonių privilegijoms išlaikyti.

Seime svarstomos pataisos dėl žmonių su negalia  įdarbinimo paramos modelio apriboja ne jų pačių galimybes (atvirkščiai – jos yra plečiamos), bet socialinių įmonių privilegijas gauti paramą įdarbinant žmones su ribotu darbingumu. Iki šiol beveik visa parama žmonių su negalia įdarbinimui buvo skiriama socialinėms įmonėms: 2016 metais socialinės įmonės gavo apie 24 milijonus eurų už beveik 7000 žmonių su negalia įdarbinimą, tuo metu atviroje darbo rinkoje dirba 40 tūkstančių žmonių su negalia, tačiau jų darbdaviai galėjo tikėtis paramos iš fondo, kuriame buvo tik apie 4 milijonai eurų.  Be piniginių subsidijų socialinės įmonės naudojasi privilegija nemokėti pelno mokesčio bei pirmumo teise viešuosiuose pirkimuose. Ir visa tai daroma nepaisant Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų ir Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteteo rekomendacijų remti ir skatinti žmonių su negalia integraciją į atvirą darbo rinką, o ne segreguotas struktūras, kokios ir yra socialinės įmonės.

Plačiau skaitykite čia