Prisikėlimo šventė TBN subūrė įvairių konfesijų atstovus | NLIF

Prisikėlimo šventė TBN subūrė įvairių konfesijų atstovus

Gilias istorines šaknis turinčios daugelio konfesijų atstovų draugiško sugyvenimo tradicijos Lietuvoje, Vilniuje įgyja naujas formas.

Balandžio 22 d. kartu švęsti Atvelykį Tautinių bendrijų namuose susirinko krikščioniškų konfesijų atstovai: katalikų, ortodoksų (stačiatikių), graikų apeigų katalikų, liuteronų evangelikų, Naujosios apaštalų bažnyčios, Armėnų apaštališkosios bažnyčios.

Iškilmingą renginį pradėjo Tautinių bendrijų tarybos pirmininkė Gunta Rone. Ji suteikė žodį stačiatikių kunigui djakonui Vitalijui. Kalbėjo ir Naujosios apaštalų bažnyčios kunigui Janui Drevnickui. Buvo kviesti ir kitų konfesijų šventikai, bet dėl svarbių priežasčių negalėjo atvykti.

Bendra malda įvairiomis kalbomis suvienijo susirinkusius, liudijo, kad nežiūrint kultūrinių, kalbinių skirtumų mus vienija amžinosios vertybės. Apie jas, prieš kurias nublanksta smulkūs, greitai praeinantys, laikini dalykai, gilią Priskėlimo šventės prasmę kalbėjo šventikai.

Šventės dalyvius sveikino Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorė dr. Vida Montvydaitė, palinkėjusi visiems susirinkusiems, jų šeimų nariams stiprybės, sveikatos, suvokti mums duoto gyvenimo prasmę, savo pašaukimą ir pareigą jame.

Apie savo tautų šv. Velykų šventimo tradicijas bei papročius renginyje pasakojo Lučija Bartkienė (rumunai-moldavai), Michailas Maksimjukas (ukrainiečiai), Marija Rubaževičienė (vengrai), Ruslan Arutiunian (armėnai), Ervinas Peteraitis (vokiečiai).

Stalus puošė šventinai valgiai, kuriuos palaimino stačiatikių kunigas djakonas Vitalijus. Patiekalų įvairovė, skonis liudijo, kiek daug puikių kulinarių yra tarp tautinių bendrijų. Beje, ne tik moterų, bet ir vyrų. Šeštadienio popietė tapo įvairių konfesijų atstovų bendrystės, malonaus bendravimo švente.

Atvelykio šventę surengė Tautinių bendrijų taryba ir Tautinių bendrijų namai.

Plačiau skaitykite čia