LGL pakvietė į diskusijų grupę apie nepranešimo apie neapykantos nusikaltimus priežastis Lietuvoje | NLIF

LGL pakvietė į diskusijų grupę apie nepranešimo apie neapykantos nusikaltimus priežastis Lietuvoje

Š.m. sausio 27 d. Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL pakvietė nevyriausybinių organizacijų atstovus į diskusijų grupę „HATE NO MORE: nepranešimo apie neapykantos nusikaltimus priežastys Lietuvoje“.

Diskusijų grupės metu aptarta viena pagrindinių problemų – neapykantos nusikaltimų latentiškumas, itin žemas pranešimų apie tokius nusiklatimus skundų skaičius. Ši aplinkybė neleidžia kompetentingoms valdžios institucijoms ne tik įvertinti realaus nepageidaujamo neapykantos nusikaltimų įvairiais pagrindais reiškinio masto, bet ir imtis efektyvių poveikio priemonių sprendžiant šią problemą.

Šiuo metu Vidaus reikalų ministerijoje sudaryta darbo grupė, kuriai pavesta „nagrinėti neapykantos nusikaltimų situacijos […] stebėsenos, analizės ir vertinimo tobulinimo klausimus ir teikti pasiūlymus“. Nors į šios darbo grupės sudėtį įtraukti ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, jau pirmojo darbo grupės posėdžio metu paaiškėjo, jog valdžios institucijų, būtent – policijos ir prokuratūros, atstovai nepripažįsta realaus neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos įvairiais pagrindais paplitimo masto šalyje.

Sausio 27 dieną vykusiame susitikime nevyriausybinių organizacijų atstovai aptarė gilumines nepranešimo apie neapykantos nusikaltimus priežastis Lietuvoje ir suformulavo bendrą poziciją dėl priemonių, kurių būtina imtis siekinat skatinti pranešti apie neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbą. Suformuluotos pozicijos pagrindu bus parengti bendras nevyriausybinių organizacijų kreipimąsis į atsakingas valdžios institucijas.

Plačiau skaitykite čia