MIC ragina pritarti Vaiko teisių pagrindų įstatymo pataisoms | NLIF

MIC ragina pritarti Vaiko teisių pagrindų įstatymo pataisoms

Mes, Lietuvos vaikų saugumu besirūpinančios nevyriausybinės organizacijos – „Gelbėkit vaikus“, „Paramos vaikams centras“ ir „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ – matydamos ir girdėdamos tai, kas vyksta su Lietuvos vaikais, negalime likti nuošalyje ir kreipiamės į Lietuvos visuomenę bei ypač, į Lietuvos valdžios atstovus, prašydamos kuo greičiau pritarti Vaiko teisių pagrindų įstatymo pataisoms ir taip kuo greičiau apginti bei apsaugoti Lietuvos vaikus.

Globos namuose gyvenanti, pas globėją neišleidžiama ir dėl to nusižudyti bandžiusi paauglė, net trejus metus savo paties tėvo prievartautas vaikas, kūdikio lavonas šiukšlių rūšiavimo gamykloje, institucijos personalo koneveikiama neįgali mergina, – štai tokios pastarosios savaitės Lietuvos vaikų realijos, nušviečiamos vietos žiniasklaidos. Tos savaitės, kurios metu LR Seimo nariams pritrūko politinės valios pritarti Vaiko teisių pagrindų įstatymo pataisoms.

Dar 1995-aisiais Lietuva ratifikavo Jungtinių Tautų (JT) Vaiko teisių konvenciją, kurios 19 straipsnio pirmoje dalyje nurodoma, jog „Valstybės dalyvės, siekdamos apginti vaiką nuo įvairaus pobūdžio fizinio ar psichologinio smurto, įžeidimų ar piktnaudžiavimo, priežiūros nebuvimo ar nerūpestingo elgesio, grubaus elgesio ar išnaudojimo, įskaitant seksualinį piktnaudžiavimą, kuriuos jis gali patirti iš tėvų, teisėtų globėjų ar kurio nors kito jį globojančio asmens, imasi visų reikalingų teisinių, administracinių, socialinių ir švietimo priemonių.“ Ratifikuodama minėtąją Konvenciją, Lietuvos valstybė įsipareigojo vykdyti jos nuostatas.