Dvidešimtus veiklos metus minintis Europos Neįgaliųjų Forumas brėžia ateities veiklos gaires | NLIF

Dvidešimtus veiklos metus minintis Europos Neįgaliųjų Forumas brėžia ateities veiklos gaires

2017 metai svarbūs Europos neįgaliųjų forumui (EDF) ne tik naujais iššūkiais ir darbais, bet ir įsimintina data, nes šiais metais švenčiamas 20-ies metų veiklos jubiliejus, žymintis du dešimtmečius kovos už žmonių su negalia teises, jų įtraukimą ir dalyvavimą.

EDF šiuos metus pradėjo kartu su Europos Parlamento negalios Intergrupe svarstydami naujojo periodo prioritetus – Disability Intergroup of the European Parliament. Europos ateitis, JT Neįgaliųjų teisių kovnencijos įgyvendinimas, JT Neįgaliųjų teisių Komiteto rekomendacijos ES (UN’s human rights recommendations to the European Union (EU), ekonominės krizės įtaka ir pasekmės žmonėms su negalia, 2019 m. EP rinkimai – tokios buvo pagrindinės diskusijų tarp negalios bendruomenės ir EP narių temos.

EDF vykdomojo komiteto nariai ir EP Negalios Intergrupės nariai svarstė tolesnius bendrus įsipareigojimus dėl Konvencijos visiško įgyvendinimo ir negalios įtraukimo į visa ES politiką, siekiant pozityvių pokyčių asmenų su negalia gyvenime. Buvo sutarta, kad ES turi priimti naują visaapimančią negalios teisių darbotvarkę 2020-2030, besiremiančią Konvencijos nuostatomis, ir šį klausimą kels ir atstovaus artimiausiu ateinančiu metu. EP narė Helga Stevens, kuri yra Europos Parlamento pranešėja dėl Komiteto rekomendacijų ES, pabrėžė, kad tokia nauja darbotvarkė buvo vienas iš pagrindinių parlementinės ataskaitos siūlymų. EP nariai susitarė prisijungti prie EDF kreipimosi į Europos Komisiją ir Europos Tarybą, kad šios nedelsiant ratifikuotų Konvencijos Papildomąjį protokolą Optional Protocol of the CRPD.

Plačiau skaitykite čia