Moterys politikoje – po bendra vėliava | NLIF

Moterys politikoje – po bendra vėliava

Moterys – tai daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų. O kiek iš jų priima sprendimus? Deja, kol kas nedaug, todėl situaciją reikia keisti. Nesubalansuotas atstovavimas politikoje, kur priimami svarbiausi sprendimai, stabdo visuomenės bei demokratijos vystymąsi. Šia iniciatyva buvo įkurti neformalūs politikių klubai. Po bendra vėliava susitelkusių įvairių politinių partijų atstovių  tikslas –  žadinti Lietuvoje moterų iniciatyvą, plėtoti demokratiją, formuoti teigiamą moters politikės įvaizdį bei siekti lygių galimybių politikoje.

Kauno moters užimtumo informacijos centras (KMUIC) kartu su partneriais įgyvendina Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 m. programos priemones, skirtas skatinti vienodas moterų ir vyrų galimybes užimtumo ir darbo srityje, siekti subalansuoto moterų ir vyrų dalyvavimo priimant sprendimus ir einant aukščiausias pareigas, didinti moterų ir vyrų lygybės institucinių mechanizmų efektyvumą. Viena iš programos priemonių veiklų – užtikrinti moterų politikių klubų tinklo veiklą visuose Lietuvos regionuose bei suaktyvinti jų dalyvavimą politikoje vietiniame ir nacionaliniame lygmenyje.

Plačiau skaitykite čia