Islandijos pamokos: kai sunki negalia neužkerta kelio nei į bendrą mokyklą, nei į universitetą | NLIF

Islandijos pamokos: kai sunki negalia neužkerta kelio nei į bendrą mokyklą, nei į universitetą

Islandija kaip ir kitos šiaurės šalys yra vienas geriausių žmonių su negalia įtraukties pavyzdžių, nes čia vadovaujamasi taisykle kompensuoti negalią paslaugomis ir taip įgalinti žmones gyventi kuo savarankiškesnį ir visavertiškesnį gyvenimą. Įdomu, kad Islandija, būdama viena pažangiausių šalių žmonių su negalia atžvilgiu, Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvenciją ratifikavo visai neseniai, nors galėtų būti pavyzdys daugybei ją seniausiai ratifikavusių valstybių, taip pat ir Lietuvai. Islandijos tikslas buvo priartėti prie šiame dokumente įtvirtintų standartų ir tik tada derinti savo teisę ir visą sistemą prie minėtos Konvencijos. Tai rodo, jog šis tarptautinis žmogaus teisių dokumentas Islandijoje vertinamas įpareigojančiai, o ne formaliai, lyg tebūtų rekomendacija ar tolimos ateities siekiamybė.

Asociacija Lietuvos neįgaliųjų forumas bendradarbiauja su Islandija turėdama tikslą pažinti ir remtis šios šalies patirtimi siekiant užtikrinti žmonių su negalia teises Lietuvoje. Negalios politika apima daugybę sričių, vedančių kone į visų ministerijų atsakomybės laukus, todėl ir paslaugos gali varijuoti nuo medicininių iki fizinės aplinkos pritaikymo ar asmeninio asistento pagalbos. Šįkart mes orientavomės į vieną iš esminių savarankiško gyvenimo sąlygų – galimybę gauti suprantamą ir prieinamą informaciją.

Plačiau skaitykite čia