Smurtas artimoje aplinkoje: LMLO pasiūlymai Vyriausybei | NLIF

Smurtas artimoje aplinkoje: LMLO pasiūlymai Vyriausybei

Smurtas prieš moteris  – aktuali problema visoje Europos Sąjungoje. Europos lyčių lygybės instituto duomenimis (toliau – EIGE), Lietuvoje 35% moterų yra patyrusios fizinį ar seksualinį smurtą. Šie duomenys tik iš dalies atspindi realybę, nes dažnai apie smurto prieš moteris atvejus nėra pranešama.

Lietuvoje skaičiavimai nebuvo atlikti, bet remiantis EIGE tyrimo duomenimis smurtas prieš moteris artimoje aplinkoje (nukentėjo nuo sutuoktinio ar partnerio) Lietuvos valstybei kainuoja per metus – 649 549 555 EUR. Smurto prieš moteris kainą sumokame visi.

2012 m., remiantis LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymu buvo įkurti Specializuotos pagalbos centrai (toliau – SPC).

Daugiausia pranešimų SPC gauna iš policijos. Tačiau tyrimai rodo, jog vos 15% nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusių moterų praneša apie įvykį policijai. Vadinasi, maždaug 85% nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusių moterų negauna pagalbos.

Moterų informacijos centro atliktos elektroninės apklausos duomenys (dalyvavo 16-ka iš 17-kos SPC) parodė, jog 62,5% veiklos viešinimui skiria vos 499 EUR per metus, 37,5% – iki 999 EUR per metus. Nepakankamos SPC paslaugų viešinimui skiriamos lėšos, bendro SPC numerio ir vizualinio identiteto nebuvimas nacionaliniu mąstu daro tiesioginę įtaką mažam SPC žinomumui visuomenėje.

Plačiau skaitykite čia