TBN lankėsi Valstybinės kalbos komisijos pirmininkė doc. dr. Daiva Vaišnienė | NLIF

TBN lankėsi Valstybinės kalbos komisijos pirmininkė doc. dr. Daiva Vaišnienė

Lapkričio 30 d. Tautinių bendrijų namuose vyko lietuvių kalbos mokymo kursų klausytojų susitikimas su Valstybinės kalbos komisijos pirmininke doc.dr. Daiva Vaišniene.

Susitikimo metu buvo aptartos tolesnės valstybinės kalbos mokymo perspektyvos. Lietuvių kalbos mokymo kursų klausytojai pristatė parengtą skaidrių informaciją apie Maironį, lietuvių kalba skaitė poeto eilėraščius, dainavo Vytauto Kernagio dainas.

Susitikimo metu kalbėjusi doc.dr. D. Vaišnienė pabrėžė, kad kiekviena tauta turi savo poetą, kuris savo kūryba tarsi atspindi žmonių lūkesčius ir viltis. „Lietuvių tautai tai buvo Maironis, džiugu, kad Jūs, besimokantys lietuvių kalbos, pasirinkote būtent šio poeto kūrybą“, – sakė komisijos pirmininkė. Ji patikino, kad rems valstybinės kalbos mokymo kursus, organizuojamus Tautinių bendrijų namuose ir palinkėjo kursų klausytojams tęsti mokymąsį aukštesnio kalbos mokėjimo lygmenyje, drąsiau laikyti valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinės kategorijos egzaminus. D.Vaišnienė įteikė dovanas aktyviausiems kursų klausytojams bei kursų mokytojai Aušrai Pakalkienei.

Renginyje dalyvavo ir kalbėjo Tautinių mažumų departamento Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriaus vedėja Rasa Paliukienė. Ji pristatė pagrindines Departamento veiklos kryptis, pabrėžė, kad kitų tautybių Lietuvos gyventojai turėtų saugoti, puoselėti savo tautos kalbą, tradicijas, papročius.

Plačiau skaitykite čia