Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 m. programos įgyvendinimas | NLIF

Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 m. programos įgyvendinimas

2016 m. Moterų informacijos centro kartu su partneriais tikslas – įgyvendinant Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programą  skatinti vienodas moterų ir vyrų galimybes užimtumo ir darbo srityje, siekti subalansuoto moterų ir vyrų dalyvavimo priimant sprendimus ir einant aukščiausias pareigas, didinti moterų ir vyrų lygybės institucinių mechanizmų efektyvumą.

Projektus pagal moterų ir vyrų lygių galimybių programą įgyvendima 3 organizacijos su partneriais:

Projektas A – Asociacija Moterų informacijos centras

Projektas B – Kauno moters užimtumo ir informacijos centras

Projektas C – Lietuvos moterų lobistinė organizacija

Plačiau skaitykite čia