Žmonės su negalia – irgi rinkėjai? | NLIF

Žmonės su negalia – irgi rinkėjai?

Skaitant partijų programas susidaro įspūdis, kurį labai taikliai vienuose televizijos debatuose savo nenaudai įvardino politike panorusi tapti Loreta Macionienė iš Jonavos: “Visi mes čia žadame, kad pakelsime atlyginimus, pakelsime pensijas, bet kaip tai padaryti tiksliai, vargu ar kas gali šiandien pasakyti”.

Žmonių su negalia organizacijos, peržiūrėjusios partijų programas, apibendrinti galėtų labai panašiai. Nors yra ir gerų naujienų.

Mums ypač svarbu, kad visos didžiosios ar bent kiek žinomesnės partijos, išskyrus Lenkų rinkimų akciją, išskiria žmones su negalia kaip atskirą grupę, kurios gyvenimo sąlygas būtina gerinti. Abstraktumo lygis partijų programose varijuoja nuo “Visapusiškai įgyvendinisime Neįgaliųjų teisių konvenciją” iki “Neįgaliesiems užtikrinsime nemokamą wi-fi ryšį”. Visgi, turint omenyje ankstesnes partijų programas, kuriose dėmesio negaliai buvo kur kas mažiau, džiaugiamės, kad programų kūrėjai prisiminė, jog ir žmonės su negalia, ar bent jau jų artimieji, taip pat yra rinkėjai ir jiems turi būti skiriamas adekvatus dėmesys.

Numanydami, kad daugiau nei 10 procentų Lietuvos gyventojų, taigi – ir rinkėjų, sudarantys žmonės su negalia prieš rinkimus turėtų būti įdomūs politikams, mes, t.y. didžiausia negalios organizacijas vienijanti asociacija, visoms partijoms išsiuntėme kvietimus susitikti ir pasikalbėti apie problemas, kurias spręsti reikia skubiausiai. Į kvietimą atsiliepė ar savo iniciatyva su mumis konsultavosi Lietuvos sąrašas, Lietuvos Valstiečių ir Žaliųjų Sąjunga, Tėvynės Sąjunga – Lietuvos Krikščionys Demokratai ir Lietuvos Respublikos Liberalų Sąjūdis. Kitų partijų atstovai nusprendė, kad apie negalią išmano ir be neįgaliųjų atstovų nuomonės, o tai, žinoma, atsisuka prieš juos pačius. Pavyzdžiui, viena iš liberalais prisistatančių partijų siūlo mažinti žmonių su negalia atskirtį didinant specialiųjų klasių ir dienos socialinių globos centrų skaičių… Gerbiamieji politikai, jūsų ir mūsų labui, kalbėkitės su tais, kurių problemas sprendžiate!

O dabar išsamiau apie tas partijų programas, kuriose neįgaliųjų problemos įvardintos adekvačiai, o siūlymai, nors ir abstraktūs, bet nukreipti teisinga linkme – t.y. pabrėžiamas žmonių su negalia įgalinimas, o ne aptarnavimas ir izoliavimas.

Plačiau skaitykite čia