Kaip nueinančio Seimo nariai balsavo LGBT* teisių klausimais | NLIF

Kaip nueinančio Seimo nariai balsavo LGBT* teisių klausimais

Šios XI LR Seimo narių balsavimo analizės tikslas – remiantis viešai prieinama balsavimo statistika, pateikti informaciją apie poziciją,  kurią yra priėmę mūsų įstatymų leidėjai LGBT* asmenų atžvilgiu.  Svarbu pabrėžti, kad tyrimą atlikusi Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL yra nepriklausoma nevyriausybinė organizacija ir savo veikla nesiekia agituoti už politines partijas ar atskirų politikų kandidatūras.

LR Seimo balsavimo suvestinėje glaustai ir aiškiai pateikta, kada ir kokiais atvejais Seimo nariai balsavo už, prieš ar susilaikė svarstant LGBT* asmenų teises įtvirtinančius, pažeidžiančius ar ribojančius įstatymų projektus.

Siekiant įvertinti XI LR Seimo narių balsavimo LGBT* bendruomenei opiais klausimais tendencijas, atrinkome septynis svarstytus įstatymų projektus, kurie buvo svarstomi šios kadencijos metu (2012  – 2016 m.). Didžioji dalis atrinktų įstatymų projektų vienokiu ar kitokiu būdu siekė apriboti LGBT* asmenų teises, vienas iš jų buvo palankus LGBT* bendruomenei.

Remiantis balsavimų rezultatais išrinkome pažangiausių ir priešiškiausių LGBT teisėms Seimo narių dešimtukus. Suprantama, kad balsavimas nėra vienintelė Seimo narių pažiūrų LGBT* teisių klausimais išraiška, tačiau manome, kad tokia apžvalga gali būti naudinga įvertinant bendras tiek individualių Seimo narių, tiek frakcijų balsavimo tendencijas artėjančių rinkimų kontekste. Išsamesnė informacija skelbiama: LR Seimo balsavimo suvestinė.