Aktyvus moterų vaidmuo – būtinas siekiant geresnio pasaulio | NLIF

Aktyvus moterų vaidmuo – būtinas siekiant geresnio pasaulio

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasakė kalbą 71-uosiuose Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos debatuose, kuriuose diskutuojama, kaip paskatinti darnų pasaulio vystymąsi. Šiemet pradedami įgyvendinti 17 darnaus pasaulio vystymosi tikslų, kuriais iki 2030 metų siekiama įveikti skurdą ir badą, užtikrinti kokybišką švietimą ir sveikatos apsaugą, pasiekti lyčių lygybę, skatinti ekonomikos augimą, kovoti su klimato kaita.

Kreipdamasi į Jungtines Tautas Prezidentė pabrėžė, jog tam, kad geresnio pasaulio tikslai neliktų tuščiomis deklaracijomis, būtinas aktyvus moterų vaidmuo.

„Visiems didžiausiems šiandienos iššūkiams įveikti – pradedant migracija, terorizmu, kariniais konfliktais ir baigiant klimato kaita – būtinas aktyvus moterų vaidmuo. Tik sudarydami lygias galimybes moterims priimti svarbiausius politinius ir verslo sprendimus, siekti kokybiško išsilavinimo, stiprindami moterų apsaugą nuo smurto ir diskriminacijos, užtikrinsime, jog pasaulio ateitis bus darni“, – sakė Prezidentė.

Šalies vadovė atkreipė pasaulio lyderių dėmesį į skurstančių moterų padėtį. Pasak Prezidentės, skurdo feminizacija turi baigtis. Nors skurdas pasaulyje paveikia daugelį žmonių, išvaduoti moteris iš skurdo yra gerokai sunkiau. Įsišaknijusi diskriminacija ir stereotipai neleidžia moterims pasinaudoti ekonominėmis galimybėmis. Dėl to skursti pasmerkiamos ištisos šeimos.

Jungtinių Tautų duomenimis, moterims visame pasaulyje yra sunkiau gauti paskolą verslui, o už tą patį darbą jos yra atlyginamos vidutiniškai 24 proc. mažiau. Lietuvoje praėjusiais metais vidutinis moterų darbo užmokestis per mėnesį tesiekė 84,5 proc. vidutinio vyrų darbo užmokesčio.

Plačiau skaitykite čia