LGL pristato leidinį apie translyčių asmenų patirtis Lietuvos darbo rinkoje | NLIF

LGL pristato leidinį apie translyčių asmenų patirtis Lietuvos darbo rinkoje

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL pristato naują leidinį „#TRANS_LT: translyčių asmenų patirtys Lietuvos darbo rinkoje“. Leidinyje pateikiama dešimties pokalbių su translyčių asmenų bendruomenės nariais Lietuvoje metu surinktos informacijos suvestinė, aiškiai parodanti, jog translyčiai asmenys darbe nuolatos susiduria su diskriminacijos ir priekabiavimo atvejais.

Pristatomu leidiniu siekiama paskatinti dialogą su įstatymų leidėjais, politikos formuotojais bei sprendimų įgyvendintojais dėl būtinybės užtikrinti translyčių asmenų apsaugą nuo diskriminacijos darbo santykių srityje Lietuvoje. Šiuo tikslu pateikiama išsamių interviu su translyčių asmenų bendruomenės nariais apie jų patirtis darbe analizė, atskleidžianti, jog šiuo metu galiojantis diskriminacijos lyties pagrindu draudimas yra nepakankamas, siekiant užtikrinti efektyvų šios socialinės grupės įsitraukimą į Lietuvos darbo rinką. Būtent dėl šios priežasties į nacionalinę Lietuvos teisės sistemą rekomenduojama įtraukti diskriminacijos lytinės tapatybės ir (ar) lyties raiškos pagrindais draudimą. Leidinyje pateikiama:

    • pagrindinių sąvokų žodynėlis;
    • tarptautinių translyčių asmenų apsaugos nuo diskriminacijos darbo santykių srityje standartų apžvalga;
    • translyčių asmenų bendruomenės socialinės bei teisinės padėties Lietuvoje vertinimas;
    • pokalbių su translyčiais asmenimis apie jų patirtis darbo rinkoje rezultatų apžvalga;
    • rekomendacijos atsakingoms valdžios institucijoms, siekiant efektyvios translyčių asmenų integracijos į darbo rinką Lietuvoje.

„#TRANS_LT: translyčių asmenų patirtys Lietuvos darbo rinkoje“, 2016

Plačiau skaitykite čia