Mahirui Gamzajevui suteiktas meno kūrėjo statusas | NLIF

Mahirui Gamzajevui suteiktas meno kūrėjo statusas

Kultūros ministro Šarūno Biručio įsakymu lietuvių ir azerbaidžaniečių literatūrinių bei kultūrinių ryšių tyrinėtojui, publicistui, vertėjui Mahirui Gamzajevui suteiktas meno kūrėjo statusas. M. Gamzajevas yra Azerbaidžano rašytojų sąjungos narys, Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos narys, Visuotinės lietuvių enciklopedijos narys, įtrauktas į „Books from Lithuania“ vertėjų sąrašą.

Mahiras Gamzajevas – aktyvus tautinių bendrijų veikėjas nuo Atgimimo laikų. Nuo 1988 m. jis vadovauja Lietuvos azerbaidžaniečių bendrijai. Buvo Lietuvos Sąjūdžio Seimo narys. Vienas iš Lietuvos tarpnacionalinės koordinacinės asociacijos, Tautinių bendrijų tarybos steigėjų ir narių. 2009-2012 metais buvo Tautinių bendrijų tarybos pirmininkas, dabartiniu metu – jos narys.

M. Gamzajevas gimė Azerbaidžane. Nuo 1979 m. gyvena ir dirba Vilniuje. Ėjo Lietuvos knygų bičiulių draugijos Vilniaus miesto organizacijos atsakingojo sekretoriaus pareigas, nuo 1994 m. yra Vilniaus knygos draugijos pirmininkas.

1983 m. M. Gamzajevas neakivaizdžiai baigė Baku universiteto Azerbaidžaniečių filologijos fakultetą. Diplominiame darbe nagrinėjo azerbaidžaniečių ir lietuvių literatūrinius bei kultūrinius ryšius. Beje, darbas buvo išspausdintas šio universiteto mokslo leidinyje. Vėliau jis studijavo Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto aspirantūroje. Darbo, kuriam vadovavo prof. Vytautas Kubilius, tema buvo „Lietuvių ir azerbaidžaniečių literatūriniai bei kultūriniai ryšiai XIX–XX a.“

Į azerbaidžaniečių kalbą išvertė lietuvių liaudies pasakų („Eglė žalčių karalienė“ ir kt.), Vinco Krėvės, Jono Biliūno, Alfonso Maldonio, Algirdo Pociaus, Alfonso Bukonto, Danieliaus Mušinsko, Antano Stanevičiaus, Arvydo Valionio kūrinių.

Plačiau skaitykite čia