Psichoterapeutė A. Kurienė: mes apsimetame, kad kūno nėra ir vaikus auginame gėdindami | NLIF

Psichoterapeutė A. Kurienė: mes apsimetame, kad kūno nėra ir vaikus auginame gėdindami

Aušra Kurienė yra „Paramos vaikams centro“ įkūrėja ir vadovė, psichologė, vaikų ir paauglių psichoanalitinė psichoterapeutė. Daugiau nei trisdešimt metų ji teikia pagalbą vaikams, turintiems elgesio ir emocinių sunkumų, konsultuoja tėvus ir specialistus, ruošia mokymus bei, esant poreikiui, teikia ekspertinį vertinimą dėl informacijos poveikio nepilnamečiams Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai. A. Kurienė taip pat yra parengusi keletą metodinių leidinių apie darbą su smurtą patyrusiais vaikais bei šiemet išleido knygą apie vaikų auginimą „Kaip užauginti žmogų“, kurioje plačiau kalbama apie vaiko raidą bei jos keliamus iššūkius ir santykio su vaiku kūrimo svarbą. Žmogaus teisių portalui manoteises.lt A. Kurienę kalbino edukacinės psichologijos magistrantė Jūratė Laukytė.

Kiek lytinis švietimas ir lytiškumo ugdymas yra svarbūs jūsų darbe? Kiek tenka su tuo susidurti dirbant „Paramos vaikams centre“?

Tema yra gana aktuali, nes „Paramos vaikams centras“ daug dirba su vaikais, kurie yra patyrę įvairų žalojantį elgesį, nukentėję nuo įvairiausių rūšių smurto, taip pat ir seksualinės prievartos. Europos Komisijos inicijuota kampanija, kurią mes ir šiuo metu vykdome, teigia, kad 1 iš 5 vaikų patiria vienokį ar kitokį seksualinį priekabiavimą arba išnaudojimą. Lietuva tai pat nesiskiria nuo pasaulinės statistikos ir pasaulinių procesų.

Ar nesulaukėte kreipimosi į „Paramos vaikams centrą“ dėl ekspertinės nuomonės arba kvietimo prisidėti prie darbo grupės Švietimo ir mokslo ministerijoje rengiamos Sveikatos, lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos?

Esame labai trumpai šnektelėję su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro (SPPC) darbuotojais. Kadangi neseniai buvau europiniame susitikime, kuriame daug buvo kalbama apie lytiškumo ugdymą ir įvairias programas,  pasidalinau, kad yra parengti dokumentai, kuriais galima remtis.

Gal galite patiksinti, kokius dokumentus jūs turite omenyje?

Yra Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) parengtos rekomendacijos, standartai. Tai lytiškumo ugdymo mokymo programa, kuri, rekomenduojama visoms Europos šalims. PSO Europos regione yra šalių, kur nėra jokių programų, bet yra ir tokios šalys kaip Olandija arba Norvegija, kur nuo 1 iki 12 klasės vaikai turi nuolatines  pamokas per savaitę, skirtas vien tik lytiškumo ugdymui. Rekomenduojama programa nesivadina „šeimos ar gyvenimo įgūdžių“ – tai yra didelė ir nuosekli lytiškumo ugdymo programa. Joje lytiškumo ugdymas suprantamas kaip visuminis procesas apimantis žinias, įgūdžius ir vertybes, manyčiau, kad ji puikiai turėtų tikti ir patikti visiems: tėvams, mokytojams, valstybei ir politikams.

Plačiau skaitykite čia