Žmonėms su negalia Lietuvoje vis dar reikia įrodinėti, kad su tinkama pagalba jie gali savimi pasirūpinti patys | NLIF

Žmonėms su negalia Lietuvoje vis dar reikia įrodinėti, kad su tinkama pagalba jie gali savimi pasirūpinti patys

Balandžio 6-7 dienomis Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komitetas pirmą kartą vertino, kaip Lietuva užtikrina žmonių su negalia teises.  Asociacija Lietuvos neįgaliųjų forumas komitetui pristatė ataskaitą, kuri parodo, jog negalia Lietuvoje vis dar yra kliūtis beveik visose socialinio gyvenimo srityse.

“Jei galiu gauti informaciją man pritaikytu formatu ir bendrauti gestų kalba, jaučiuosi visavertis žmogus” – sako nuo vaikystės negirdintis Vytautas Pivoras, asociacijos Lietuvos neįgaliųjų forumas narys ir Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas. Tik tiek reikia, kad klausos negalia būtų kompensuota ir netaptų kliūtimi siekiant išsilavinimo, darbo ar tiesiog tokių pat galimybių, kokias turi kiti.

“Žmonių su klausos negalia izoliacija prasideda jau švietimo sistemoje, kai vaikams su negalia nesudaromos sąlygos mokytis bendrose mokyklose. Dėl nepakankamos mokytojų kvalifikacijos, nepritaikytos mokomosios medžiagos ir neskiriamų lėšų asistentams ar gestų kalbos vertėjams bendrojo lavinimo mokyklose, didelė dalis negirdinčių vaikų visą vaikystę ir dalį jaunystės praleidžia specialiose mokyklose, kurios atskiria juos nuo likusios bendruomenės, nesudaro sąlygų vieniems kitus pažinti” – apie sistemos spragas pasakoja V. Pivoras. Kurčiųjų draugijos prezidentas nesistebi, kad esant tokiai padėčiai, žmonių su negalia darbo vietose matome labai mažai ir išlieka nuostata, jog jiems tereikia pašalpų, o ne sąlygų pasirūpinti savimi patiems.

“Ypač gerą įspūdi man paliko Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komitetas, kurio dauguma narių turi kokią nors negalią, tačiau, nepaisant to, puikiai atlieka savo pareigas. Užtenka pritaikyti patalpas, darbo metodus ar suteikti komunikacijos aistento pagalbą ir negalia netenka reikšmės” – geruoju pavyzdžiu dalinasi V. Pivoras, tikintis, kad daug kas yra požiūrio, o ne finansų klausimas.

Plačiau skaitykite čia