Lietuvoje yra tik 3 įstaigos, kurios teikia odontologo paslaugas žmonėms su sunkia negalia | NLIF

Lietuvoje yra tik 3 įstaigos, kurios teikia odontologo paslaugas žmonėms su sunkia negalia

Lietuvoje yra apie 30 tūkstančių žmonių su intelekto ir psichikos negalia. Dalis jų, dėl elgesio sutrikimų, negali naudotis įprastomis odontologų paslaugomis, todėl yra siunčiami gydymui su bendra nejautra. Tokią paslaugą visoje Lietuvoje teikia tik trys įstaigos, todėl susidaro ilgos eilės ir nėra užtikrinamas tinkamas sveikatos paslaugų prieinamumas. Žmonių su minėtais sutrikimais burnos sveikatos būklė vertinama labai prastai, o tokia padėtis tik dar labiau apsunkina ir taip sudėtingą situaciją.

Pagal egzistuojantį teisinį reglamentavimą dantų gydymas su nejautra yra priskiriamas dienos chirurgijos paslaugoms, tačiau asmens sveikatos priežiūros įstaigos turi teisę pačios apsispręsti dėl dienos chirurgijos paslaugų teikimo ir gali rinktis odontologo pagalbos neteikti. Dėl tokios padėties odontologo paslaugas su bendra nejautra Lietuvoje teikia tik VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno Klinika ir VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Moters ir vaiko klininka. Žmogus su negalia, norintis tvarkyti dantis su bendra nejautra, turi registruotis pas specialistą mažiausiai prieš pusę metų. Jei nustatoma, kad reikės daugiau nei vieno vizito, pacientui dažniausiai siūloma dantį išrauti. Tokia situacija yra nepriimtina tiek žmogišku, tiek teisiniu požiūriu.

Lietuva daugiau kaip šešerius metus yra ratifikavusi Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvenciją, kurios 25 straipsnis aiškiai pabrėžia, kad žmonėms su negalia turi būti suteikiamos tokios pat pasiūlos, kokybės ir lygio nemokomos paslaugos, kurios yra teikiamos visiems asmenims. Šiandieninis Lietuvos teisinis reglamentavimas įtvirtina tiesioginę pozityvią diskriminaciją sutrikusio intelekto ir psichikos negalią turinčių asmenų atžvilgiu. Odontologo paslaugos su bendra nejautra yra reglamentuojamos teisės aktais, tačiau dėl aplaidumo ir pernelyg didelės diskrecijos yra įgyvendinamos netinkamai.

  • Asociacija “Lietuvos neįgaliųjų forumas” reikalauja, kad žmonėms su negalia būtų sudarytos sąlygos pirmumo teise gauti gydymą su bendra nejautra Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančiose sveikatos priežiūros įstaigose, bei numatyti reikalingą šių įstaigų skaičių ir teritorinį išsidėstymą.
  • Sudaryti realias sąlygas privačioms medicinos įstaigoms bendradarbiauti su Teritorinėmis ligonių kasomis teikiant odontologo paslaugas su bendra nejautra.
  • Siekiant užtikrinti geresnę vaikų su negalia burnos sveikatą, būtina vykdyti nepilnamečių neįgalių asmenų ir suaugusių neįgalių asmenų profilaktinius sveikatos patikrinimus pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigose, numatant privalomą šių asmenų apsilankymą pas burnos priežiūros specialistą (burnos higienistą).
  • Įgyvendinant siūlomas priemones, būtina spręsti klausimą ir dėl tinkamo odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugų apmokėjimo Privalomojo socialinio draudimo fondo biudžeto lėšomis.

Asociacija “Lietuvos neįgaliųjų forumas” drauge su Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija “Viltis” ir Lietuvos odontologų rūmais siekdami spręsti susidariusią padėtį kviečia atsakingų institucijų atstovus į apvalaus stalo diskusiją “Negalia ir sveiki dantys: kaip užtikrinti odontologo paslaugų prieinamumą žonėms su intelekto sutrikimais ir psichikos negalia?”

Plačiau skaitykite čia