Lietuvos žmonės su negalia turi teisę gyventi namuose o ne globos įstaigose | NLIF

Lietuvos žmonės su negalia turi teisę gyventi namuose o ne globos įstaigose

Š.m. vasario 14 d. sukako dveji metai, kai buvo patvirtintas Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 metų veiksmų planas.

Nepaisant įsipareigojimų palaipsniui atsisakyti institucinės globos, negalią turintys asmenys ir toliau savivaldybių yra siunčiami į globos įstaigas, o eilėje į jas patekti šiuo metu laukia apie 200 žmonių[1].

Lietuvos neįgaliųjų forumas drauge su partneriais siekia, kad globos įstaigų pertvarka vyktų skaidriai, o nevyriausybinės organizacijos galėtų tinkamai vykdyti stebėseną.

Plačiau skaitykite čia