M. O’Flaherty: „pagrindinėms žmogaus teisėms nuolat iškilusi grėsmė“ | NLIF

M. O’Flaherty: „pagrindinėms žmogaus teisėms nuolat iškilusi grėsmė“

Pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių apsaugos klausimams Europos Sąjunga skiria ypatingą dėmesį. Pastaruoju metu susirūpinimas dėl jų apsaugos daugiausia susijęs su privatumu ir asmens duomenų panaudojimu kovoje prieš terorizmą bei su žmogaus orumo užtikrinimu priimant prieglobsčio prašytojus. Apie žmogaus teisių padėtį Europos Sąjungoje kalbėjomės su ES pagrindinių teisių agentūros vadovu Michael O’Flaherty.

Koks yra ES pagrindinių teisių agentūros vaidmuo?

Ji teikia patarimus ir rekomendacijas politikos formuotojams, kad jie galėtų priimtų sprendimus, atitinkančius Europos įsipareigojimus pagrindinių žmogaus teisių srityje. Taip pat vykdome informacines kampanijas apie žmogaus teises ES lygiu ir valstybėse narėse.

Šiuo metu daug kalbama apie žmogaus teises kovos su terorizmu ir saugumo užtikrinimo kontekste. Ar joms iškilusi grėsmė?

Pagrindinėms žmogaus teisėms nuolat iškilusi grėsmė. Kuo didesnė grėsmės saugumui, tuo didesnė pagunda varžyti teises, nepripažįstant, jog stiprios teisės yra stiprios ir sveikos visuomenės prielaida. Tai nereiškia, kad negali būti išimčių – svarbu užtikrinti, kad suvaržymai atitiktų būtinumo ir proporcingumo principus.

Kaip jūsų vadovaujama agentūra prisideda prie migracijos krizės sprendimo?

Aktyviai bendradarbiaujame su kitomis agentūromis, tokiomis kaip „Frontex“, kurios yra šios krizės priešakyje. Padedame joms apmokyti pareigūnus ir rengti metodikas ir protokolus tokiais jautriais klausimais kaip prieglobsčio prašytojų pirštų antspaudų paėmimas. Taip pat kas mėnesį rengiame ataskaitas apie padėtį devyniose labiausiai krizės paveiktose valstybėse narėse ir siekiame atkreipti dėmesį į krizės poveikį pagrindinėms žmogaus teisėms.

Plačiau skaitykite čia